PDA

View Full Version : Trang web down các băng video dạy Karatengayxua
26-11-2006, 09:50 PM
Các bạn vào trang web nay có rất nhiều đoạn Video tất cả các bài Kata, các trận đấu Kumite...Đây là trang web bằng tiếng nga, có cả english version nữa.

http://www.superkarate.ru/video_kyokushin/video_clips_karate_kyokushin.htm

Trang web down các băng video dạy Karate(Nhưng chỉ miễn phí một vài băng giới thiệu!)
http://www.downloadkarate.com/

:)>-