PDA

View Full Version : Một số sách tham khảongayxua
26-11-2006, 09:52 PM
Các bạn vào link này down sách nhé
http://www.esnips.com/web/bookru
hoặc là down từng cuốn theo đường link cụ thể

Karate (27 Katas Shotokan).pdf
http://www.esnips.com/doc/61a39d0b-fea0-4284-8d1d-d0500cd5f7fc/Karate-(27-Katas-Shotokan).pdf

Essential Karate Mas Oyama phan1.doc
http://www.esnips.com/doc/018887cc-3a98-4a18-a849-52e309c3c88e/Essential-Karate-Mas-Oyama-phan1.doc

Essential Karate-Mas Oyama phan2.doc
http://www.esnips.com/doc/bf836a87-ca40-49f5-a407-f9b06f0296ca/Essential-Karate-Mas-Oyama-phan2.doc

Bạn nào có tài liệu thì share lên cho mọi người cùng tham khảo nhé.

anhmaiyeuem
25-07-2007, 10:17 PM
cam on ban co trang nao ve Shotokan thi nho gui len nha