PDA

View Full Version : [Tutorial] Hướng dẫn đọc thư từ diễn đànhrockvn
19-12-2006, 05:02 PM
Từ nay diễn đàn sẽ gửi thư tiếng Việt có dấu để các bạn dễ đọc. Hiện tại, nếu bạn dùng Gmail thì hầu hết các thư đều hiển thị tiếng Việt. Với Yahoo bạn sẽ phải thay đổi charset của trình duyệt.
http://daoduytu.net/hinhbaiviet/yahoocharset/hrockvn01 19-Dec-06.gif

1/ Nếu bạn dùng FireFox
Vào menu View => Chọn Charater Encoding ==> Chọn UTF-8
http://daoduytu.net/hinhbaiviet/yahoocharset/hrockvn02 19-Dec-06.gif

2/ Với trình duyệt Internet Explorer
Bạn nhấn chuột phải vào nội dung thư rồi chọn Encoding ==> Unicode (UTF-8)
http://daoduytu.net/hinhbaiviet/yahoocharset/hrockvn05 19-Dec-06.gif

Và đây là kết quả
http://daoduytu.net/hinhbaiviet/yahoocharset/hrockvn03 19-Dec-06.gif