PDA

View Full Version : CONAN do độc giả Việt Nam biên soan nè :))1stPrO
30-01-2007, 01:18 PM
HI. đây là 1 tác phẩm CONAN... cây nhà lá vườn đo 1 Fan CONAN của việt nam tự kịch bản , tự vẽ , các bạn đọc xem thấy mấy ông thám tử vườn nước mình viết có dc ko nhé :D , mình thấy ko đén nỗi tồi đâu
Bắt đầu
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0001.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0002.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0003.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0004.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0005.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0006.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0007.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0008.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0009.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0010.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0011.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0012.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0013.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0014.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0015.gif
***** Hết Phần Một ******
------------------------------------------
mọi người đọc thấy có dc ko ah , :D nếu thấy dc mình sẽ post tiếp phần 2 của câu chuyện

chiphoi001
30-01-2007, 04:31 PM
Post tiếp đi bạn nhé .Thanks rất nhiều ông Go sờ ma bỏ quên Wiski của tui rùi nên thấy cái fic này mình thấy vui lém ,mà có phải bạn vẽ không vậy ,
Cố gắng post dùm tui ngen
Thanks
ah mà sao có mấy pic cuối không xem được vậy hả bạn

1stPrO
30-01-2007, 07:24 PM
do truyện khá dài ( gần 200 trang ) nên mình chỉ post từng phần cho các bạn
P2__________:
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0016.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0017.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0018.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0019.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0020.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0021.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0022.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0023.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0024.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0025.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0026.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0027.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0028.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0029.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0030.gif
**********Continued**********
------------------------------------------
tiếp theo.......
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0031.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0032.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0033.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0034.gif
http://i65.photobucket.com/albums/h228/TrungVua/TruyenTranh/CONAN/conan0035.gif
****Continued****

chiphoi001
03-02-2007, 04:35 PM
200 trang cơ ah hay là làm thành 1 quyển truyện đê hay là khi nao bạn gửi link cho tui để tôi lấy cả luôn cho xong nhé