PDA

View Full Version : TÌM BẠN A4(03-06)doantuan
04-03-2007, 01:42 PM
anh em nhà mì đâu rồi hẩy vào đây!
ăn tết xong là lặn hết rồi à.

ToanA4_03_06
05-03-2007, 02:50 PM
Tuấn làm mod rồi thì cẩn thận chính tả tí đi, viết toàn sai chính tả thôi chán
với lại ăn tết xong để cho anh em có thời gian ôn thi lại chứ ông lo cho môn tiếng Anh đi

doantuan
05-03-2007, 07:28 PM
thì củng vì lo thi lại nên lên đây hỏi kinh nghiệm anh em đã thi lại thì thấy thế nào thôi.

ToanA4_03_06
11-03-2007, 04:17 PM
30_4 sắp đến anh em ngoài này chắc ai cũng được về anh em ta làm 1 bữa cho ra trò đi ai muốn đí chơi xa, tao có địa điểm đẹp lắm nhà tao có cái nhà trên rừng lên nó ăn thịt lơn rừng thoải mái đi chơi hồ cũng được ai đồng ý bảo tao biết khoảng 40 cây thôi không xa như nhà con linh đâu

doantuan
11-03-2007, 06:26 PM
30_4 sắp đến anh em ngoài này chắc ai cũng được về anh em ta làm 1 bữa cho ra trò đi ai muốn đí chơi xa, tao có địa điểm đẹp lắm nhà tao có cái nhà trên rừng lên nó ăn thịt lơn rừng thoải mái đi chơi hồ cũng được ai đồng ý bảo tao biết khoảng 40 cây thôi không xa như nhà con linh đâu
thế ở đó là ở huyện nào.
mà đi gần thôi ơ đó hơi xa.mi ko có điểm nào gần gần hơn dc à.40km ặc..ặc...

học sinh cá biệt
24-03-2007, 09:40 PM
2 thằng mất day. mất tich giờ mới thấy mặt. hi hi vui qua

doantuan
30-03-2007, 04:30 PM
mi là ai?
bây giờ tau củng mới thấy mi lên lần đầu

lordofthea4
11-04-2007, 07:46 PM
admin dạo này bảo thủ lắm hả
thiên về tình cảm thế là ko tốt

học sinh cá biệt
21-04-2007, 10:35 PM
Tuấn Su đây. cha mi. bọn bay có về đi chơi SS không đấy. rủ tau đi với