PDA

View Full Version : Đề thi ĐH năm 2006hijack
15-03-2007, 01:24 PM
File PDF, bạn nào không mở được thì download FoxitReader (http://daoduytu.net/kho/foxitreader.exe) về cài.

I.Khối A

1.Toán : Đề (http://daoduytu.net/download/2006/a/toanA.pdf) - Đáp án (http://daoduytu.net/download/2006/a/giaitoanA.pdf)
2.Vật Lý : Đề (http://daoduytu.net/download/2006/a/VatliA.pdf) - Đáp án (http://daoduytu.net/download/2006/a/giaivatliA.pdf)
3.Hóa Học : Đề (http://daoduytu.net/download/2006/a/HoaA.pdf)- Đáp án (http://daoduytu.net/download/2006/a/giaihoaA.pdf)

I.Khối B

1.Toán : Đề (http://daoduytu.net/download/2006/b/DeToanBCt.pdf) - Đáp án (http://daoduytu.net/download/2006/b/DatoanBCt.pdf)
2.Sinh Học : Đề (http://daoduytu.net/download/2006/b/DesinhBCt.pdf) - Đáp án (http://daoduytu.net/download/2006/b/DasinhBCt.pdf)
3.Hóa Học : Đề (http://daoduytu.net/download/2006/b/DeHoaBCt.pdf)- Đáp án (http://daoduytu.net/download/2006/b/DahoaBCt.pdf)

hijack
15-03-2007, 01:52 PM
I.Khối C

1.Lịch Sử : Đề (http://daoduytu.net/download/2006/c/DesuCCt.pdf) - Đáp án (http://daoduytu.net/download/2006/c/DasuCCt.pdf)
2.Văn Học : Đề (http://daoduytu.net/download/2006/c/DevanCCt.pdf) - Đáp án (http://daoduytu.net/download/2006/c/DavanCCt.pdf)
3.Địa Lý : Đề (http://daoduytu.net/download/2006/c/DeDiaCCt.pdf)- Đáp án (http://daoduytu.net/download/2006/c/DaDiaCCt.pdf)

I.Khối D

1.Toán : Đề (http://daoduytu.net/download/2006/d/DeToanDCt.pdf) - Đáp án (http://daoduytu.net/download/2006/d/DaToanDCt.pdf)
2.Văn Học : Đề (http://daoduytu.net/download/2006/d/DeVanDCt.pdf) - Đáp án (http://daoduytu.net/download/2006/d/DaVanDCt.pdf)
3.Enhlish : Đề (http://daoduytu.net/download/2006/d/DeAnhCt.pdf)- Đáp án (http://daoduytu.net/download/2006/d/DaAnhCt.pdf)

ToanA4_03_06
15-03-2007, 03:27 PM
em nghĩ môn toán nên dăng còn 2 môn Lý Hóa ta nên tìm các đề trắc nghiệm hoặc sách nói về thi trắc nghiêm giớ thiệu cho các bạn, để thử sức thì hơn bởi thi trắc nghiệm với thi tự luận có 1 khoảng cách khá xa nhưng các bạn cũng nên tham khảo để biết đề thi đại học đến mức nào
dù sao thay mặt các bạn sắp bước vào kì thi, em cũng cảm ơn bác mong bác nhiệt tình hơn nữa để giúp các bạn có kết quả cao trong năm nay

hrockvn
15-03-2007, 05:00 PM
Hik, nhắc đến trắc nghiệm. Mấy hôm nay đi tìm sách, khiếp, toàn trăc nghiệm không. Cái quyển giải toán Vật lý ngày xưa giờ là Trắc nghiệm giải toán Vât lý. Ặc