PDA

View Full Version : Chứng khoán : Tại sao không?duynamckbk7
15-03-2007, 09:37 PM
Hiện nay tình hình chứng khoán đang rất Hot tại VN. Là những người của tương lai, tại sao ta lại thờ ơ trước nó nhỉ?
------------------------------------------
KIẾN THỨC VỀ CHỨNG KHOÁN


Bài 01: Khái quát về thị trường chứng khoán
I.Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, đó có thể là TTCK tập trung hoặc phi tập trung. Tính tập trung ở đây là muốn nói đến việc các giao dịch được tổ chức tập trung theo một địa điểm vật chất.
Hình thái điển hình của TTCK tập trung là Sở giao dịch chứng khoán ( Stock exchange). Tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), các giao dịch được tập trung tại một địa điểm; các lệnh được chuyển tới sàn giao dịch và tham gia vào quá trình ghép lệnh để hình thành nên giá giao dịch.
TTCK phi tập trung còn gọi là thị trường OTC (over the counter). Trên thị trường OTC, các giao dịch được tiến hành qua mạng lưới các công ty chứng khoán phân tán trên khắp quốc gia và được nối với nhau bằng mạng điện tử. Giá trên thị trường này được hình thành theo phương thức thoả thuận.

II.Chức năng của TTCK


1. Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế:

Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do các công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi của họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng sản xuất xã hội. Thông qua TTCK, Chính phủ và chính quyền ở các địa phương cũng huy động được các nguồn vốn cho mục đích sử dụng và đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, phục vụ các nhu cầu chung của xã hội.

2. Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng

TTCK cung cấp cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với các cơ hội lựa chọn phong phú. Các loại chứng khoán trên thị trường rất khác nhau về tính chất, thời hạn và độ rủi ro, cho phép các nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hàng hoá phù hợp với khả năng, mục tiêu và sở thích của mình.

3. Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán

Nhờ có TTCK các nhà đầu tư có thể chuyển đổi các chứng khoán họ sở hữu thành tiền mặt hoặc các loại chứng khoán khác khi họ muốn. Khả năng thanh khoản là một trong những đặc tính hấp dẫn của chứng khoán đối với người đầu tư. Đây là yếu tố cho thấy tính linh hoạt, an toàn của vốn đầu tư. TTCK hoạt động càng năng động và có hiệu quả thì tính thanh khoản của các chứng khoán giao dịch trên thị trường càng cao.

4. Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

Thông qua chứng khoán, hoạt động của các doanh nghiệp được phản ánh một cách tổng hợp và chính xác, giúp cho việc đánh giá và so sánh hoạt động của doanh nghiệp được nhanh chóng và thuận tiện, từ đó cũng tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kích thích áp dụng công nghệ mới, cải tiến sản phẩm.

5. Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô

Các chỉ báo của TTCK phản ánh động thái của nền kinh tế một cách nhạy bén và chính xác. Giá các chứng khoán tăng lên cho thấy đầu tư đang mở rộng, nền kinh tế tăng trưởng; ngược lại giá chứng khoán giảm sẽ cho thấy các dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế. Vì thế, TTCK được gọi là phong vũ biểu của nền kinh tế và là một công cụ quan trọng giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. Thông qua TTCK, Chính phủ có thể mua và bán trái phiếu Chính phủ để tạo ra nguồn thu bù đắp thâm hụt ngân sách và quản lý lạm phát. Ngoài ra, Chính phủ cũng có thể sử dụng một số chính sách, biện pháp tác động vào TTCK nhằm định hướng đầu tư đảm bảo cho sự phát triển cân đối của nền kinh tế.

III. Cơ cấu TTCK: xét về sự lưu thông của chứng khoán trên thị trường, TTCK có hai loại:


1. Thị trường sơ cấp:

Là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành. Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành.

2. Thị trường thứ cấp:

Là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp.Thị trường thứ cấp đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành.

IV. Các nguyên tắc hoạt động của TTCK:


1. Nguyên tắc cạnh tranh:

Theo nguyên tắc này, giá cả trên TTCK phản ánh quan hệ cung cầu về chứng khoán và thể hiện tương quan cạnh tranh giữa các công ty. Trên thị trường sơ cấp, các nhà phát hành cạnh tranh với nhau để bán chứng khoán của mình cho các nhà đầu tư, các nhà đầu tư được tự do lựa chọn các chứng khoán theo các mục tiêu của mình. Trên thị trường thứ cấp, các nhà đầu tư cũng cạnh tranh tự do để tìm kiếm cho mình một lợi nhuận cao nhất, và giá cả được hình thành theo phương thức đấu giá.

2. Nguyên tắc công bằng:

Công bằng có nghĩa là mọi người tham gia thị trường đều phải tuân thủ những qui định chung, được bình đẳng trong việc chia sẻ thông tin và trong việc gánh chịu các hình thức xử phạt nếu vi phạm vào những qui định đó.

3. Nguyên tắc công khai:

Chứng khoán là loại hàng hoá trừu tượng nên TTCK phải được xây dựng trên cơ sở hệ thống công bố thông tin tốt. Theo luật định, các tổ chức phát hành có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin đầy đủ theo chế độ thường xuyên và đột xuất thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Sở giao dịch, các công ty chứng khoán và các tổ chức có liên quan.

4. Nguyên tắc trung gian:

Nguyên tắc này có nghĩa là các giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua tổ chức trung gian là các công ty chứng khoán. Trên thị trường sơ cấp, các nhà đầu tư không mua trực tiếp của nhà phát hành mà mua từ các nhà bảo lãnh phát hành. Trên thị trường thứ cấp, thông qua các nghiệp vụ môi giới, kinh doanh, các công ty chứng khoán mua, bán chứng khoán giúp các khách hàng, hoặc kết nối các khách hàng với nhau qua việc thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trên tài khoản của mình.

5. Nguyên tắc tập trung:

Các giao dịch chứng khoán chỉ diễn ra trên sở giao dịch và trên thị trường OTC dưới sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tự quản.

V. Các thành phần tham gia TTCK


1. Nhà phát hành:

Là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua TTCK dưới hình thức phát hành các chứng khoán.

2. Nhà đầu tư:

Là những người thực sự mua và bán chứng khoán trên TTCK. Nhà đầu tư có thể được chia thành 2 loại:
- Nhà đầu tư cá nhân: là những người có vốn nhàn rỗi tạm thời, tham gia mua bán trên TTCK với mục đích kiếm lời.
- Nhà đầu tư có tổ chức: là các định chế đầu tư thường xuyên mua bán chứng khoán với số lượng lớn trên thị trường.
Các định chế này có thể tồn tại dưới các hình thức sau: công ty đầu tư, công ty bảo hiểm, Quỹ lương hưu, công ty tài chính, ngân hàng thương mại và các công ty chứng khoán.

3. Các công ty chứng khoán:

Là những công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, có thể đảm nhận một hoặc nhiều trong số các nghiệp vụ chính là môi giới, quản lý quỹ đầu tư, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán và tự doanh.

4. Các tổ chức có liên quan đến TTCK:

- Uỷ ban chứng khoán Nhà nước: là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với TTCK ở Việt nam.
- Sở giao dịch chứng khoán: là cơ quan thực hiện vận hành thị trường và ban hành những quyết định điều chỉnh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên Sở phù hợp với các quy định của luật pháp và UBCK.
- Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán: là tổ chức phụ trợ, phục vụ các giao dịch chứng khoán.
- Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm: là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá năng lực thanh toán các khoản vốn gốc và lãi đúng thời hạn và theo những điều khoản đã cam kết của công ty phát hành đối với một đợt phát hành cụ thể.
------------------------------------------
KIẾN THỨC VỀ CHỨNG KHOÁN


Bài 02: Giới thiệu về Cổ phiếu
I. Khái niệm Cổ phiếu:

Khi một công ty gọi vốn, số vốn cần gọi đó được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu và chỉ có công ty cổ phần mới phát hành cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu chính là một chứng thư chứng minh quyền sở hữu của một cổ đông đối với một công ty cổ phần và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu.
Thông thường hiện nay các công ty cổ phần thường phát hành 02 dạng cổ phiếu: Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi:
Các cổ đông sở hữu cổ phiếu thông thường có quyền hạn và trách nhiệm đối với công ty như: Được chia cổ tức theo kết quả kinh doanh; Được quyền bầu cử, ứng cử vào bộ máy quản trị và kiểm sóat công ty; Và phải chịu trách nhiệm về sự thua lỗ hoặc phá sản tương ứng với phần vốn góp của mình.
Các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng là hình thức đầu tư vốn cổ phần như cổ phiếu thông thường nhưng quyền hạn và trách nhiệm hạn chế như: lợi tức cố định; không có quyền bầu cử, ứng cử..v.v.

II. Tác dụng của việc phát hành Cổ phiếu:

Đối với Công ty phát hành: Việc phát hành Cổ phiếu sẽ giúp cho Công ty có thể huy động vốn khi thành lập hoặc để mở rộng kinh doanh. Nguồn vốn huy động này không cấu thành một khoản nợ mà công ty phải có trách nhiệm hoàn trả cũng như áp lực về khả năng cân đối thanh khoản của công ty sẽ giảm rất nhiều, trong khi sử dụng các phương thức khác như phát hành trái phiếu công ty, vay nợ từ các tổ chức tín dụng ...thì hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, mỗi phương thức huy động đều có những ưu nhược điểm riêng và nhà quản lý công ty phải cân nhắc, lựa chọn tùy từng thời điểm và dựa trên những đặc thù cũng như chiến lược kinh doanh của công ty để quyết định phương thức áp dụng thích hợp.
Đối với nhà Đầu tư Cổ phiếu: Các nhà đầu tư trên thị trường sẵn sàng mua Cổ phiếu được công ty phát hành. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được phát hành dưới dạng chứng thư có giá và được xác định thông qua việc chuyển dịch, mua bán chúng trên thị trường chứng khoán giữa các chủ thể đầu tư và được pháp luật bảo vệ. Mặt khác, người mua cổ phiếu nghĩ rằng đồng vốn họ đầu tư được các nhà quản lý công ty sử dụng có hiệu quả, tạo ra nhiều lợi nhuận hoặc đánh giá hoạt động cũng như tiềm năng phát triển, sinh lợi của công ty dự định đầu tư là cao, và đương nhiên họ sẽ được hưởng một phần từ những thành quả đó thông qua việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông, đồng thời giá trị cổ phần sở hữu cũng sẽ gia tăng trên cơ sở thực tại và triển vọng phát triển của công ty mình đã chọn. Thông thường, khả năng sinh lợi, thu hồi vốn đầu tư cổ phiếu tỷ lệ thuận với giá cả giao dịch cổ phiếu trên thị trường
------------------------------------------
Thị trường sơ cấp
I. Khái niệm, chức năng:


1. Khái niệm thị trường sơ cấp:

Thị trường sơ cấp là nơi diễn ra quá trình mua bán lần đầu các chứng khoán mới phát hành. Thị trường sơ cấp còn được gọi là thị trường cấp một hay thị trường phát hành.

2. Chức năng của thị trường sơ cấp

Thị trường sơ cấp thực hiện chức năng quan trọng nhất của thị trường chứng khoán, đó là huy động vốn cho đầu tư.
Thị trường sơ cấp vừa có khả năng thu gom mọi nguồn vốn tiết kiệm lớn nhỏ của từng hộ dân cư, vừa có khả năng thu hút nguồn vốn to lớn từ nước ngoài; các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, chính phủ tạo thành một nguồn vốn khổng lồ tài trợ cho nền kinh tế, mà các phương thức khác không thể làm được.
Như vậy, thị trường sơ cấp tạo ra môi trường cho các doanh nghiệp gọi vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, giúp Nhà nước giải quyết vấn đề thiếu hụt ngân sách thông qua việc phát hành trái phiếu, có thêm vốn để xây dung cơ sở hạ tầng. Nó cũng trực tiếp cải thiện mức sống của người tiêu ding bằng cách giúp họ chọn thời điểm cho việc mua sắm của mình tốt hơn.

II. Các phương pháp phát hành chứng khoán:

Có 2 phương pháp phát hành chứng khoán trên thị trường sơ cấp. Đó là phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng.

1. Phát hành riêng lẻ

Phát hành riêng lẻ là quá trình trong đó chứng khoán được bán trong phạm vi một số người nhất định (thông thường là cho các nhà đầu tư có tổ chức), với những điều kiện (khối lượng phát hành) hạn chế.
Việc phát hành chứng khoán riêng lẻ thông thường chịu sự điều chỉnh của Luật công ty. Chứng khoán phát hành theo phương thức này không phảI là đối tượng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.

2. Phát hành ra công chúng

Phât hành ra công chúng là quá trình trong đó chứng khoán được bán rộng rãi ra công chúng, cho một số lượng lớn người đầu tư, trong tổng lượng phát hành phải giành một tỷ lệ nhất định cho các nhà đầu tư nhỏ và khối lượng phát hành phải đạt được một mức nhất định.
Những công ty phát hành chứng khoán ra công chúng được gọi là các công ty đại chúng.
Có sự khác nhau giữa phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu ra công chúng:
* Phát hành cổ phiếu ra công chúng được thực hiện theo một trong hai hình thức sau:
- Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO): là việc phát hành trong đó cổ phiếu của công ty lần đầu tiên được bán rộng rãi cho công chúng đầu tư.
- Chào bán sơ cấp (phân phối sơ cấp): là đợt phát hành cổ phiếu bổ sung của công ty đại chúng cho rộng rãi công chúng đầu tư.
* Phát hành trái phiếu ra công chúng được thực hiện bằng một hình thức duy nhất, đó là chào bán sơ cấp (phân phối sơ cấp).
Việc phát hành chứng khoán ra công chúng phải chịu sự chi phối của pháp luật về chứng khoán và phải được cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán cấp phép. Những công ty phát hành chứng khoán ra công chúng phải thực hiện một chế độ báo cáo, công bố thông tin công khai và chịu sự giám sát riêng theo qui định của pháp luật chứng khoán.
ở Việt Nam, việc phát hành chứng khoán ra công chúng để niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán phải tuân theo các qui định tại Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định này qui định việc phát hành chứng khoán ra công chúng để niêm yết tại thị trường giao dịch tập trung phải được Uỷ ban chứng khoán cấp phép trừ việc phát hành trái phiếu Chính phủ. Các chứng khoán này sau khi được phát hành ra công chúng sẽ được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.
Mục đích của việc phân biệt hai hình thức phát hành (phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng như trên là nhằm có các biện pháp bảo vệ cho công chúng đầu tư, nhất là những nhà đầu tư nhỏ không hiểu biết nhiều về lĩnh vực chứng khoán. Nhằm mục đích này, để được phép phát hành ra công chúng, tổ chức phát hành phải là những công ty làm ăn có chất lượng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đáp ứng được các điều kiện do cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán (Uỷ ban chứng khoán nhà nước) qui định.
------------------------------------------
Thị trường thứ cấp (Tiếp theo)
2. Mô hình tổ chức của Sở giao dịch:

a. Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị bao gồm các đại diện là những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thị trường chứng khoán. Nói chung, thành viên Hội đồng quản trị gồm đại diện của các công ty chứng khoán thành viên, và một số người bên ngoài như đại diện các công ty có chứng khoán niêm yết, các tổ chức công nghiệp, các nhà chuyên môn và đại diện của Chính phủ.
b. Các vụ chức năng: thông thường các Sở giao dịch chứng khoán các nước có khoảng 20 – 30 Vụ chức năng. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, các sở có mức tối thiểu khoảng 7 vụ chức năng như sau:
- Các Vụ chuyên môn: Vụ giao dịch; Vụ niêm yết; Vụ kinh doanh.
- Các Vụ phụ trợ: Vụ công nghệ tin học; Vụ nghiên cứu và phát triển; Vụ kế toán; Văn phòng.

3. Thành viên Sở giao dịch chứng khoán:

Thành viên Sở giao dịch chứng khoán là các công ty chứng khoán được Uỷ ban chứng khoán cấp giấy phép hoạt động và được Sở giao dịch chứng khoán chấp nhận là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán.
a. Tiêu chuẩn để trở thành thành viên:
Các Sở giao dịch chứng khoán khác nhau có những tiêu chuẩn khác nhau trong việc kết nạp thành viên. Sự khác nhau này do trình độ phát triển thị trường qui định. Dưới đây là một số tiêu chuẩn chính trong việc kết nạp thành viên.
- Yêu cầu về tài chính:
Các chỉ tiêu về vốn cổ đông, vốn điều lệ, và tổng tài sản có là những chỉ tiêu chủ yếu thường được sử dụng khi xem xét kết nạp thành viên.
Vốn cổ đông là tổng tài sản có trừ tài sản nợ của công ty. Vốn cổ đông bao gồm vốn cổ phần, thặng dự vốn và các khoản lợi nhuận giữ lại. Tại Mỹ, vốn cổ đông quy định tối thiểu là 250.000 USD, ở Thái Lan là 200 triệu Baht.
Ngoài ra, tỷ lệ nợ trên vốn cổ đông và thu nhập trên cổ phiếu cũng là những chỉ tiêu hay được tính đến khi xét kết nạp thành viên. Thông thường tỷ lệ nợ trên vốn cổ đông không được vượt quá 1,5 lần và thu nhập trên cổ phiếu phải đạt một tỷ lệ nhất định trong vòng 2-3 năm.
- Tiêu chuẩn về nhân sự:
Công ty chứng khoán thành viên phải có đội ngũ cán bộ kinh doanh có đủ trình độ, có hiểu biết trong kinh doanh chứng khoán và tư cách đạo đức tốt.
- Cơ sở vật chất kỹ thuật:
Công ty xin làm thành viên phải có địa điểm và trang thiết bị điện tử cần thiết cho quá trình nhận lệnh, xác nhận kết quả giao dịch và hệ thống bảng điện tử.
b. Quyền hạn và trách nhiệm của thành viên:
Tuỳ theo hình thức sở hữu của Sở giao dịch chứng khoán, thành viên có các quyền hạn sau đây:
- Quyền bỏ phiếu quyết định các vấn đề quan trọng của Sở giao dịch chứng khoán.
- Quyền được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Quyền được nhận các dịch vụ do Sở giao dịch chứng khoán cung cấp.
- Quyền bầu đại biểu đại diện cho thành viên tại Hội đồng quản trị.
Ngoài các quyền hạn trên, các thành viên phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Sở giao dịch chứng khoán, phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo bất thường theo quy định.
------------------------------------------
Thị trường thứ cấp (Tiếp theo)
Hệ thống giao dịch

Hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán được khởi đầu bằng việc đặt lệnh mua bán tại Văn phòng giao dịch của Công ty chứng khoán đặt tại các địa điểm khác nhau trong cả nước. Trước khi đặt lệnh, khách hàng phải làm thủ tục mở tài khoản tại Công ty chứng khoán. Lệnh của khách hàng được chuyền từ Văn phòng công ty chứng khoán đến người đại diện của công ty tại sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán. Các lệnh mua bán được đấu giá với nhau. Kết quả giao dịch sẽ được thông báo lại cho công ty chứng khoán và khách hàng của công ty. Những lệnh được thực hiện sẽ chuyển sang hệ thống thanh toán và lưu ký chứng khoán làm các thủ tục thanh toán chuyển giao chứng khoán và tiền.

Khách hàng <---> Công ty CK <---> Sở giao dịch CK


I. Mở tài khoản:

Trước khi đặt lệnh, khách hàng mở tài khoản tại công ty chứng khoán. Việc mở tài khoản phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa khách hàng và công ty chứng khoán.

1. Các thông tin liên quan đến tài khoản

Khi mở tài khoản, khách hàng phải cung cấp các thông tin sau cho công ty chứng khoán:
- Tên đầy đủ
- Địa chỉ thường trú.
- Số điện thoại
- Số chứng minh thư.
- Các thông tin khác như số tài khoản tại ngân hàng, số tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán khác (nếu có), thu nhập và kiến thức về thị trường chứng khoán.
- Khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến các thông tin trên, khách hàng phải thông báo ngay cho công ty chứng khoán.

2. Loại tài khoản:

- Tài khoản lưu ký:
Hầu hết tài khoản của khách hàng là tài khoản lưu ký. Khách hàng mua và bán chứng khoán thông qua tài khoản này trên cơ sở giao ngay. Nếu khách hàng không thực hiện được việc thanh toán vào ngày thanh toán quy định, công ty chứng khoán có quyền bán chứng khoán có trên tài khoản để lấy tiền thanh toán.
- Tài khoản ký quỹ:
Khách hàng có thể sử dụng tài khoản này để vay tiền hoặc chứng khoán của công ty chứng khoán.
- Tài khoản uỷ thác:
Là tài khoản qua đó khách hàng uỷ thác cho nhà môi giới quyền mua và bán chứng khoán mà không cần thông báo hoặc có sự đồng ý của khách hàng.

3. Báo cáo tài khoản

Hàng tháng, công ty chứng khoán phải gửi cho khách hàng bản báo cáo về tình trạng tài khoản của khách hàng. Báo cáo phải ghi rõ mọi sự thay đổi trên tài khoản.

1stPrO
15-03-2007, 10:22 PM
oh dc đấy để mình góp thêm bài cho phong phú nhé::D
các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán
Thị truờng chứng khoán hoạt động theo 3 nguyên tắc cơ bản: nguyên tắc trung gian, nguyên tắc đấu giá và nguyên tắc công khai.

Nguyên tắc trung gian: Mọi hoạt động giao dịch, mua bán chứng khoán trên thị truờng chứng khoán đều đuợc thực hiện thông qua các trung gian, hay còn gọi là các nhà môi giới. Các nhà môi giới thực hiện giao dịch theo lệnh của khách hàng và huởng hoa hồng. Ngoài ra, nhà môi giới còn có thể cung cấp các dịch vụ khác nhu cung cấp thông tin và tu vấn cho khách hàng trong việc đầu tư...

Theo nguyên tắc trung gian, các nhà đầu tu không thể trực tiếp thoả thuận với nhau để mua bán chứng khoán. Họ đều phải thông qua các nhà môi giới của mình để đặt lệnh. Các nhà môi giới sẽ nhập lệnh vào hệ thống để khớp lệnh.

Nguyên tắc đấu giá: Giá chứng khoán đuợc xác định thông qua việc đấu giá giữa các lệnh mua và các lệnh bán. Tất cả các thành viên tham gia thị truờng đều không thể can thiệp vào việc xác định giá này. Có hai hình thức đấu giá là đấu giá trực tiếp và đấu giá tự động.

Đấu giá trực tiếp là việc các nhà môi giới gặp nhau trên sàn giao dịch và trực tiếp đấu giá.

Đấu giá tự động là việc các lệnh giao dịch từ các nhà môi giới đuợc nhập vào hệ thống máy chủ của Sở giao dịch chứng khoán. Hệ thống máy chủ này sẽ xác định mức giá sao cho tại mức giá này, chứng khoán giao dịch với khối luợng cao nhất.

Nguyên tắc công khai: Tất cả các hoạt động trên thị truờng chứng khoán đều phải đảm bảo tính công khai. Sở giao dịch chứng khoán công bố các thông tin về giao dịch chứng khoán trên thị truờng. Các tổ chức niêm yết công bố công khai các thông tin tài chính định kỳ hàng năm của công ty, các sự kiện bất thuờng xảy ra đối với công ty, nắm giữ cổ phiếu của giám đốc, nguời quản lý, cổ đông đa số. Các thông tin càng đuợc công bố công khai minh bạch, thì càng thu hút đuợc nhà đầu tu tham gia vào thị truờng chứng khoán.

Các nguyên tắc trên đây nhằm đảm bảo cho giá cả chứng khoán đuợc hình thành một cách thống nhất, công bằng cho tất cả các bên giao dịch. Do đó, ở hầu hết các nuớc trên thế giới hiện nay, mỗi nuớc chỉ có một Sở giao dịch chứng khoán duy nhất (tuy nhiên, nguời dân mọi miền đất nuớc đều có thể tiếp cận thị truờng thông qua các phòng giao dịch của công ty chứng khoán mở tới các điểm dân cu).

Một số nuớc rộng lớn còn tồn tại vài Sở giao dịch chứng khoán do lịch sử để lại thì đều nối mạng với nhau hoặc giao dịch những chứng khoán riêng biệt.Tìm hiểu thuật ngữ chứng khoán
Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và các loại chứng khoán khác.

Vốn cổ phần của công ty cổ phần được chia nhỏ thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành xác nhận quyền sở hữu cổ phần của người nắm giữ cổ phiếu trong công ty. Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông của công ty cổ phần. Ngày nay trên Sở giao dịch chứng khoán, cổ phiếu còn có hình thức ghi trong máy tính điện tử, gọi là hình thức phi vật chất, rất thuận tiện cho việc giao dịch cổ phiếu một cách nhanh, chính xác, an toàn, tránh được việc nhàm lẫn trong mua bán và làm giả cổ phiếu.

Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi:
Người sở hữu cổ phiếu phổ thông được quyền biểu quyết đổi với các quyết định lớn của công ty tại Đại hội Cổ đông của công ty cổ phần và được hưởng cổ tức (cổ tức này không cố định, có thể có và có thể không có).
Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi được hưởng cổ tức cố định hàng năm mặc dù công ty có lãi hay không có lãi và có thể được hưởng một số quyền biểu quyết nhưng rất hạn chế. Như vậy, cổ phiếu ưu đãi gần giống với trái phiếu.

Cổ tức là khoản tiền hàng năm công ty cổ phần phân phối cho cổ đông như là một khoản lãi. Việc chi trả cổ tức do Hội đồng Quản trị quyết định. Nếu trong năm, công ty có lợi nhuận, thì cổ tức được trích ra từ khoản lợi nhuận đó. Trong một số trường hợp công ty không có lợi nhuận trong năm, nhưng công ty vẫn chi trả cổ tức từ khoản vay ngân hàng.

Trái phiếu là chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành trái phiếu. Trái phiếu bao gồm trái phiếu công ty và trái phiếu chính phủ. Trái phiếu có thể có bảo đảm hoặc không có bảo đảm.

Trái phiếu có bảo đảm có thể được bảo đảm bằng phương thức sau: Bộ Tài chính hoặc tổ chức tài chính bảo lãnh thanh toán; Bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành hoặc một tổ chức thứ ba.

Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu có kèm theo quyền chuyển đổi quy định rằng đến một thời điểm nào đó (1,2,5 năm sau khi phát hành) thì người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu để lấy cổ phiếu của công ty phát hành trái phiếu.

Ví dụ: tháng 10 năm 1998, công ty A phát hành trái phiếu C kèm theo quyền chuyển đổi 1 trái phiếu C thành 1 cổ phiếu của công ty A vào tháng 10 năm 2002. Nếu vào tháng 10 năm 2002, giá 1 cổ phiếu là 102.000 đồng và giá trái phiếu C là 90.000 đồng, thì người nắm giữ trái phiếu sẽ chuyển đổi trái phiếu đang nắm giữ sang cổ phiếu. Ưu điểm của việc phát hành trái phiếu chuyển đổi là nó hấp dẫn nhà đầu tư hơn so với trái phiếu thông thường.

Trái phiếu Chính phủ do Chính phủ phát hành. Trái phiếu Chính phủ của các nước thường do Ngân hàng Trung ương tổ chức đấu thầu bán buôn, các tổ chức tài chính đứng ra thầu mua và là người tạo dựng thị trường trái phiếu.

Trái phiếu công trình là một loại trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu chính quyền địa phương được Chính phủ cho phép, được phát hành để phục vụ cho việc xây dựng một công trình, theo quy định của Chính phủ hoặc địa phương.

hrockvn
16-03-2007, 09:48 AM
Mình thấy VN lạ lạ, đc cái gì có lợi cái là lao vào mà chẳng cần suy nghĩ gì cả. Trên sàn thấy toàn những bà già cú + mấy chị trẻ mằng chẳng có tí kiến thức nào cũng lên chơi. Chơi một cách vô thức, khong tính toán mà theo "thời thế". Chính điều này đã khiến chứng khoán VN thời gian qua luôn trong tình trạng nóng bỏng. Nhưng, dễ nhận thấy nó là một sự nóng bỏng "không an toàn". Không biết là liệu có nhiều người nhảy lầu nhưn bên Hồng Kông không nữa.
Chơi chứng khoán tốt nhất là nên tìm hiểu kỹ về các công ty, thường nếu bạn lấy đc thông tin khi công ty đó đưa lên sàn thì đã quá muộn. Làm sao phải quen đc nội bộ bên trong mà kiếm thông tin, hoặc phải săn thông tin tốt. Chốt yếu của chứng khoán là thông tin và sự tính toán.

duynamckbk7
16-03-2007, 07:50 PM
Vậy Admin chưa xem các nguyên tắc của TTCK rồi. Thường thì các công ty niêm yết không bao giờ cung cấp thông tin trước khi tung ra thị trường, tuy nhiên ko thể nói là có vài trường hợp do cố ý.

duynamckbk7
16-03-2007, 07:51 PM
Thị trường thứ cấp (Tiếp theo)
II. Đặt lệnh và loại lệnh


1. Đặt lệnh

Khi khách hàng muốn giao dịch, họ phải đặt lệnh bằng một trong các hình thức sau đây:
- Đặt lệnh trực tiếp tại phòng lệnh của công ty chứng khoán.
- Đặt lệnh qua điện thoại.
- Qua mạng vi tính nối mạng trực tiếp với phòng lệnh của công ty chứng khoán.
Nội dung của mẫu lệnh gồm các thông tin sau:
- Lệnh đó là Mua hay Bán, được in sẵn với mẫu khác nhau.
- Số lượng.
- Tên chứng khoán, mã số loại chứng khoán.
- Tên của khách hàng và mã số.
- Ngày giờ đặt lệnh.
- Thời gian có hiệu lực của lệnh.

2. Loại lệnh

a. Lệnh thị trường (Market order): Người ra lệnh chấp nhận mua, bán theo giá hiện hành trên thị trường.
b. Lệnh giới hạn (Limit order): Đối với việc chào bán, giá giới hạn là giá thấp nhất sẵn sàng bán. Đối với việc chào mua, là giá cao nhất sẵn sàng mua.
c. Lệnh dừng (Stop order)
Lệnh dừng để bán: Khách hàng mua 100 cổ phần với giá 12 ngàn đồng/cổ phần. Sau một thời gian giá cổ phiếu này lên tới 20 ngàn đồng/cổ phần. Khách hàng chưa muốn bán vì ông ta cho rằng giá còn tăng nữa. Nhưng để đề phòng trường hợp giá không tăng mà lại giảm, khách hàng này đặt lệnh dừng với người đại diện công ty chứng khoán để bán với giá 19 ngàn đồng/cổ phần chẳng hạn. Nếu thực tế giá cổ phiếu đó không tăng mà lại giảm thì giá cổ phiếu đó giảm tới 19 ngàn, người môi giới sẽ bán cho ông ta.
Lệnh dừng để mua: Lệnh này thường được dùng trong trường hợp bán khống để giới hạn sự thua lỗ. Chẳng hạn khách hàng vay của công ty chứng khoán một số cổ phần và bán đi với giá 30 ngàn đồng/cổ phần với hy vọng giá cổ phiếu giảm xuống tới 20 ngàn đồng/ cổ phần, ông ta sẽ mua để trả. Nhưng để đề phòng trường hợp giá cổ phiếu không giảm mà lại tăng, khách hàng đó đặt một lệnh dừng để mua với giá 35 ngàn đồng. Khi giá lên tới 35 ngàn đồng, người môi giới sẽ mua cổ phiếu đó cho ông ta và ông ta đã giới hạn sự thua lỗ của mình ở mức 5 ngàn đồng / cổ phần.
Một lệnh dừng để mua được đưa ra trên mức giá thị trường hiện hành còn một lệnh dừng để bán được đưa ra thấp hơn giá thị trường hiện hành..
Các loại lệnh khác: các loại lệnh được đưa ra nhằm những mục đích nhất định
- Lệnh giới hạn dừng (stop limit): cũng giống như một lệnh dừng nhưng nó sẽ chuyển thành một lệnh giới hạn chứ không chuyển thành một lệnh thị trường khi đạt tới điểm dừng.
- Lệnh thực hiện toàn bộ hay huỷ bỏ (Fill or Kill): loại lệnh này được thực hiện ngay toàn bộ hoặc huỷ bỏ.
- Lệnh thực hiện ngay hoặc huỷ bỏ (Immediate or cancel IOC): lệnh được thực hiện ngay một phần nào đó, phần còn lại bị huỷ bỏ.
- Lệnh toàn bộ hoặc không (All or None, AON): với một thời hạn cho trước, chẳng hạn một ngày, lệnh phải được thực hiện toàn bộ, nếu không khách hàng sẽ không chấp nhận việc thực hiện đó.


III. Định giá trên Sở giao dịch:

a. Đấu giá định kỳ và đấu giá liên tục:
Đấu giá định kỳ là hệ thống trong đó các lệnh mua và lệnh bán được tích tụ lại trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó mới được ghép với nhau để hình thành một mức giá duy nhất tại điểm có khối lượng mua và bán lớn nhất được thực hiện.
Đấu giá liên tục là hệ thống trong đó các lệnh mua và lệnh bán liên tục được ghép với nhau nếu có thể.
Đấu giá định kỳ có ưu điểm là cho phép hình thành giá cả tốt nhất trên cơ sở khối lượng mua bán lớn được tích tụ lại. Đấu giá định kỳ thích hợp với thị trường có khối lượng giao dịch nhỏ; nó cho phép giảm bớt sự biến động quá mức của giá cả. Tuy nhiên, việc đấu giá liên tục lại thích hợp với thị trường có khối lượng giao dịch lớn. Nó cho phép hình thành giá cả tức thời đáp ứng được những thay đổi thường xuyên về thông tin trên thị trường.
Thông thường các nước có thị trường chứng khoán phát triển đều áp dụng cả phương thức đấu giá định kỳ và đầu giá liên tục. Mỗi ngày giao dịch có thể có 1 hoặc 2 phiên giao dịch (buổi sáng và buổi chiều). Vào đầu giờ phiên giao dịch buổi sáng, người ta xác định giá mở cửa theo phương thức đấu giá định kỳ. Sau đó việc giao dịch được thực hiện theo phương thức đấu giá liên tục. Cuối ngày giao dịch, người ta lại xác định giá đóng cửa theo phương thức đấu giá định kỳ.
b. Nguyên tắc ghép lệnh
- Giá mua cao hơn giá cơ bản và giá bán thấp hơn giá cơ bản sẽ được thực hiện trước.
- Phân bổ từ bên có khối lượng ít sang bên có khối lượng nhiều.
- Nếu sau khi khớp lệnh có nhiều mức giá cùng thoả mãn thì lấy mức giá gần với giá đóng cửa của ngày hôm trước hay mức giá của ngay phiên giao dịch trước đó.
c. Các nguyên tắc ưu tiên trong việc so khớp lệnh
- Nguyên tắc cơ bản đầu tiên được áp dụng là nguyên tắc ưu tiên về giá. Theo nguyên tắc này, các lệnh có giá tốt nhất (chào mua cao nhất và chào bán thấp nhất) được ưu tiên thực hiện trước.
Ngoài nguyên tắc cơ bản trên đây, những nguyên tắc phụ sau đây sẽ được áp dụng:
- Nguyên tắc ưu tiên về thời gian: trong những lệnh có cùng mức giá, lệnh nào đến trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.
- Ưu tiên về khách hàng: có hai loại khách hàng là khách hàng cá nhân và khách hàng là nhà đầu tư có tổ chức như công ty chứng khoán, quỹ đầu tư…SGDCK thường áp dụng quy tắc ưu tiên khách hàng là cá nhân trước khách hàng là nhà đầu tư có tổ chức.
- Ưu tiên về khối lượng: lệnh nào có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên phân phối trước.
- Ưu tiên ngẫu nhiên : theo nguyên tắc này, người ta chỉ áp dụng ưu tiên về giá. Sau đó các lệnh khi đưa vào hệ thống sẽ được máy tính sắp xếp một cách ngẫu nhiên.

vitaminb12
27-03-2007, 04:48 PM
uhm, đầu tư chứng khoán cũng tốt thui, nhưng mừ có vài yêu cầu nè thì mới nên tham gia:
- Thị trường chứng khoán ít bất ổn.
- người tham gia đầu tư phải có kiến thức về TTCK
- Cần có hành lang pháp lý chặt chẽ, tránh gian lận
Thế thôi.
Trong khi thị trường VN thì
Bất ổn
Người đầu tư ko qua trường lớp
pháp lý chưa chặt
=> thế ne` thì chỉ gây hậu quả xấu cho kinh tế thoai!:compu:

duynamckbk7
27-03-2007, 09:04 PM
Nói như bạn thì bao h TTCK mới phát triển, cái gì cũng phải phát triển dần dần, ko thể có chuyện vừa bắt đầu đã có thể là Pro đc

Thị trường chứng khoán ít bất ổn
Thực ra phải nói là TTCK VN đang dần đi vào ổn định đấy thôi, giá cả đang dần diều chỉnh theo thị trường

người tham gia đầu tư phải có kiến thức về TTCK

Ko có trường lớp nào bằng thực tế,nếu việc gi` cũng theo đúng lý thuyết thì đã chẳng có TTCK

Cần có hành lang pháp lý chặt chẽ, tránh gian lận
BẠn lấy căn cứ nào để đánh giá là Luật CKVN chưa chặt chẽ

shevchenbe90
27-03-2007, 09:26 PM
Chứng khoán? Mình là người ngoài thì nói dễ vậy thôi, chơi rồi mới biết, cái gì liên quan đến kinh tế đều phức tạp. ố là lá, mà ko lao đầu vô thì ko có giàu lên được, mà lao nhầm vô bờ từong thì không có đứng dậy được =)) Cứ để một thời gian coi sao.Nhà đất còn chưa ổn định, giá vàng đang còn lung tung beng, nói đến chứng khoán còn sớm lắm.

duynamckbk7
28-03-2007, 11:35 PM
Bạn là người của thế hệ nào, 8x, hay 9x. Nếu bạn chờ thì sau này bạn sẽ được j`, ko cái gì chờ mà có thể thành công nếu mình không thử. Mình nghĩ từ "chờ" chỉ có ở các thế hệ về trước chứ. Bao nhiêu người giàu lên từ CK sao bạn ko nói, bạn biết người giàu nhất VN chưa, hơn 6000 tỷ VND đấy, từ đâu mà có. Tại sao lại ko dám thử.

alex
29-03-2007, 11:35 AM
Đang thử chơi, chưa biết thế nào đây

shevchenbe90
30-03-2007, 11:13 AM
Em thế hệ 9x nà, chơi chứng khoán,trong khi người Việt Nam đang còn mơ hồ với khái niệm mới, một cách làm giàu mới, ngưoiừ ta nghĩ đầu tư vào chứng khoán sẽ kiếm lời nhanh, cái đó đúng, nhưng chẳng thể có cái gì dễ dàng đến vậy.Như đã nói, thị trường chứng khoán VN còn mơ hồ bấp bênh lắm, liệu đã có nổi 1% dân số hiểu được khái niệm chứng khoán là gì chưa?
_Đàu tư nhỏ thì không sao. đầu tư lớn rồi sẽ thấy, Việt Nam lúc nào chẳng đứng Top trong mấy vấn đề "cò mồi", lừa đảo...Cái cần nắm bắt ở đây là kinh nghiêmk của người đi trước.Muốn có được ít nhất phải 6 tháng.Đừng tin cậy vào báo chí làm gì, nó chỉ đúng 1 phần nhỏ thôi.Không thể tin tưởng vào nhũng kẻ kiếm sống bằng cái mồm.

vitaminb12
30-03-2007, 02:50 PM
Nói như bạn thì bao h TTCK mới phát triển, cái gì cũng phải phát triển dần dần, ko thể có chuyện vừa bắt đầu đã có thể là Pro đc

Thực ra phải nói là TTCK VN đang dần đi vào ổn định đấy thôi, giá cả đang dần diều chỉnh theo thị trường

Ko có trường lớp nào bằng thực tế,nếu việc gi` cũng theo đúng lý thuyết thì đã chẳng có TTCK

BẠn lấy căn cứ nào để đánh giá là Luật CKVN chưa chặt chẽ

hm, bác nói không sai mà chưa hẳn là đúng
VN có luật chứng khoán, nhưng chẳng hạn như việc nó không yêu cầu các công ty phải cung cấp chính xác thông tin cho người đầu tư giống như là tiếp tay cho lừa đảo vậy.
Đúng là không trường lớp nào bằng "thực tế", nhưng nếu bây giờ để một bà bán...bún chả ra mua cổ phiếu thì tỉ lệ thành công được mấy %. Cứ cho là bún của bà ta có rối đi nữa, thì cũng đâu có rối bằng mấy cái chỉ số trên thị trường chứng khoán lên xuống thất thường!
Lại hỏi bác 1 câu như bác hỏi em: bác lấy căn cứ nào để nói thị trường chứng khoán VN đang dần đi vào ổn định! Cái gì cũng phải có minh chứng cụ thể. Em chỉ thấy TTCK của VN hôm qua hãy còn đạt tăng trưởng nóng, hôm nay VnIndex đã sụt giảm thê thảm- Nói tham gia đầu tư CK như chơi sổ số cũng chẳng sai!
Để nó ổn đinh được thì phảit nhờ 2 yếu tố trên.
Nói chung, đầu tư chứng khoán làm lợi cho kinh tế. Em chỉ có ý định nói là nếu ai muốn tham gia thị trường chứng khoán thì cần tìm hiểu thêm về nó, học hành đàng hoàng ( tất nhiên là ở những nơi đàng hoàng). Bởi vì thị trường chứng khoán ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế. Nói đến kinh tế thì ai cũng nghĩ cần phải học hành, vậy thì tại sao lại không nói thế khi tham gia đầu tư chúng khoán! Không nên tham gia thị trường chứng khoán chỉ với mong muốn làm giàu trong 1 đêm như trong báo chí nói. Và điều quan trọng nhất là không nên nói CHƠI CHỨNG KHOÁN, đầu tư chứng khoán là một hoạt động hết sức nghiêm túc, nó không giống CHƠI BẠC

duynamckbk7
30-03-2007, 11:57 PM
Hiện nay ở tất cả các công ty CK, công ty nào cũng có nhân viên môi giới CK,như vậy việc tiếp cận thông tin không phải là một việc khó. Ngoài ra,trong thương trường không bao giờ có từ cạnh tranh lành mạnh, việc cung cấp thông tin cũng thế. Hiện nay các công ty niêm yết trên TTCK công ty nào cũng phải cung cáp thông tin một cách chính xác và đã được kiểm toán bởi một công ty có uy tín, như vậy thông tin có chính xác hay ko tùy thuộc vào bạn lấy thông tin từ đâu thôi.Còn việc VN Index tăng trưởng nóng ư, bạn xem thử TTCK Trung Quốc xem, có khác j` ko, ai cũng nói tình hình chứng khoán VN đang nóng,bạn bảo VN Index giảm thê thảm, vậy nó đã xuống dưới 1000 chưa,bạn đã xem lại tình hình CK chưa, VN Index đang tăng trở lại, giá CK tăng đồng loạt vì vậy ko thể nói là CK VN đang rơi vào khủng hoảng

shevchenbe90
31-03-2007, 06:37 PM
không thể rơi vào khủng hoảng được? Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn liên tiếp đổ tiền vào đây.Đến một lúc nào đó, cổ phiếu của các công ty có góp vốn của nuwocs ngoài sẽ tăng, cổ phiếu công ty tư nhân sẽ cao hơn nhà nước thôi.Vấn đề là phải có hời gian quan sát, không thể húc đầu vào ngay được.Làm kinh tế không phải cứ là liều.Tất nhiên đầu tư vào VN Index bây giờ là có lãi nhưng nó sẽ chẳng thấm vào đâu nếu bạn thực sự biết nắm bắt.
_Bây giờ, lãi nhất vẫn là mua bán nhà đất.Chưa bao giờ đầu tư vào đất đai mà lỗ vốn cả.

duynamckbk7
31-03-2007, 08:56 PM
:), làm j` cũng vậy thôi, như đầu tư Bất động sản trước đây cũng mấy năm liền đóng băng đấy thôi, chỉ đến bây giờ khi người ta thu được nhiều tiền người ta mới chuyển qua mua bán BĐS, làm giá BĐS tăng nhanh chóng như bây giờ.Mà thực ra làm gì cũng vậy, lúc nào cũng cần cẩn thận, nhất là đầu tư CK, bởi vì CK là ngành được đánh giá là rủi ro cao nhất trong các ngành. Tuy nhiên việc cẩn thận cũng không nên đồng nghĩa với việc đánh mất thời cơ, chỉ cần nắm vững thời cơ là được :)

vitaminb12
06-04-2007, 02:29 PM
ai cũng nói tình hình chứng khoán VN đang nóng,bạn bảo VN Index giảm thê thảm, vậy nó đã xuống dưới 1000 chưa,bạn đã xem lại tình hình CK chưa, VN Index đang tăng trở lại, giá CK tăng đồng loạt vì vậy ko thể nói là CK VN đang rơi vào khủng hoảng
Ahha, cái bài này em viết lúc nó đang giảm nha!
Không phải là cái nhìn bi quan, nhưng nếu nhìn vào thực tế, ai cũng phải thừa nhận, CK VN có khả năng gây khủng hoảng rất cao. Không phải là ngay bây giờ, nhưng nếu như còn tiếp tục có thêm những người muốn "chơi thử" qua một vài tài liệu chung chung đọc được (như bài bác viết kia kìa!) thì chỉ nay mai thôi...
Mà bác có hiểu sụt giảm thê thảm nghĩa là ji` ko? Vậy thì phải nói lạc đề một chút, tại sao người ta lại nói TQ có tốc độ tăng dân số thấp không? Vì người ta nhìn vao % chứ ko nhìn vào con số! Trong khi Singapore giảm 0,03%, Malay giảm 0,28% thì VN giảm một lèo 3%! Có phải thê thảm không! VnIndex là chỉ số hàng ngày, nó có thể lên xuống, đó là chuyện bình thường của Chỉ số chứng khoán. Tất cả số liệu chỉ là đưa ra để làm ví dụ. Nhưng cái người ta nhìn thấy là đồ thị hình dãy Hymalaya đối với các chỉ số của TCCK VN.
oài, mệt wa', tí nữa viết típ! Ra chơi boom đã! Cái nì cãi nhau nhìu mệt we'!~x(

duynamckbk7
09-04-2007, 09:37 AM
:) , hum nay Vn Index lại tăng, tuy nhiên xét về cục diện thì giá CK đang chuẩn bị giảm mạnh,tình hình chưa bít thế nào nhưng với tình trạng tuần mà phiên giảm phiên tăng thế này thì chưa thể nói trước đc điều j` cả, tuy nhiên có thể nói là vẫn có thể còn cơ hội, còn theo đồ thị CK thì có lẽ trong thời gian tới sẽ có người nhảy từ trên lầu xuống :-&

thang_bom
09-04-2007, 10:43 AM
oài!!!!
Mình khuyên các bạn tốt nhất là cứ như mình nè:ko chơi vì ko biết
Còn ai biết chơi thì cứ zo mà chơi,mình nghĩ cái đó hay đó chớ,hiện bạn đang là 1 người ko tiền ko bạc ko danh phận biết đâu khi chơi CK lại thành 1 đại gia thì sao nhỉ??????????
Này mình biết là rất khó có the thành đại gia đc....nhưng lúc nào đó có thành viên nào của ta giàu từ CK thì ko biết mình co đc nhờ gì ko?

duynamckbk7
09-04-2007, 10:56 AM
=D> , có thê tôi ko giúp cho bạn trở thành một người giàu có như bạn nghĩ nhưng tôi có thể giúp bạn trở thành người giàu có trước những người khác nếu như quyết định của bạn là đúng và nếu như tôi đạt được vị trí mà mình đang phấn đấu. Vì một nhân viên môi giới bao h cũng bít trước thông tin so với người ko bít rùi

boy_sevenloveNN
09-04-2007, 05:33 PM
bây jo ko nên đầu tư chứng khoán 1 cách nghiệp dư.có nhiều lý do.
1/sau 1 năm ăn đủ thì các nhà đầu tư băt đầu lo sợ sự sụt giá của TTCK nên bắt đầu rút vốn để mua bất động sản hay vàng dẫn đến tình trạng cung>cầu=>sụt giá=>lai càng bán tháo cổ phiếu=>lỗ(chắc là chưa đến mức die)
2/dần dần sẽ có sự tham gia của các công ty nước ngoài.nếu ct làm ăn tốt thì giá lên sẽ ko nói làm j nhưng mà nếu CT làm ăn thua lỗ họ sẽ ko như các CT VN là cố gắng bám trụ ma họ sẽ bán tháo CT va rút vốn về nước => lúc nay người chơi cổ phiếu sẽ ko lỗ mà là mất trắng.
(hôm nay phải về rồi.hẹn hôm sau post tiếp)

vitaminb12
10-04-2007, 02:30 PM
=D> , có thê tôi ko giúp cho bạn trở thành một người giàu có như bạn nghĩ nhưng tôi có thể giúp bạn trở thành người giàu có trước những người khác nếu như quyết định của bạn là đúng và nếu như tôi đạt được vị trí mà mình đang phấn đấu. Vì một nhân viên môi giới bao h cũng bít trước thông tin so với người ko bít rùi
aha vậy là sao đây! bác là nhân viên môi giới hả!>:/ >:/


:-& :-& :)) :))

duynamckbk7
11-04-2007, 08:47 AM
:), vị trí mơ ước thui, bi h đang phải thử việc ở phòng nghiên cứu, hi vọng ra trường đổi đc sang làm nv môi giới :)

vitaminb12
13-04-2007, 03:22 PM
keke, cái ngày đó cuối cùng đã tới! Vn Index tiếp tục sụt giảm! Chỉ một phiên giao dịch nữa là tụt xuống dưới 1k điểm!!!
trích từ vnn.vn

(VietNamNet) - Lịch sử lặp lại khi trong phiên giao dịch “thứ 6 ngày 13” đen tối giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh, xuống gần mức 1.000 điểm. Thị trường đang tiếp tục xu hướng điều chỉnh sâu, khi hàng loạt các cổ phiếu bị bán ra.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/4 hôm nay, chỉ số VN-Index mất 14,6 điểm (tương đương giảm 1,42%), xuống đứng ở mức 1.012,98 điểm. Chỉ cần một phiên giảm giá như hôm nay nữa, thị trường sẽ tuột khỏi ngưỡng 1.000 điểm.

hijack
13-04-2007, 03:51 PM
Vậy Admin chưa xem các nguyên tắc của TTCK rồi. Thường thì các công ty niêm yết không bao giờ cung cấp thông tin trước khi tung ra thị trường, tuy nhiên ko thể nói là có vài trường hợp do cố ý.

Bác định làm nhân viên môi giới hả? thế bác có biết bản báo cáo bạch (http://www1.bsc.com.vn:8080/EDMS/webcorannc.nsf/9dd0e80a5375579d47256c2c0030790f/98f42ff5f0d8c0d647256f7700380484?OpenDocument) là gì không?

duynamckbk7
13-04-2007, 04:06 PM
oài, chú thích bản cáo bạch ko anh cung cấp cho mấy bản đem về làm nháp nà