PDA

View Full Version : Nêu ý kiến phát triển phong trào Đoàn, lớpBithu_12a2
27-03-2007, 02:50 AM
Bạn thân mến, chúng ta hãy cùng nhau nêu ý kiến phát triển phong trào Đoàn, lớp nhé, hãy nêu các sáng kiến của bạn, hy vọng Mai Linh sẽ đưa lên BCH. nên nhớ tiêu chí phải thực tế, phù hợp nhé ^^~O)