PDA

View Full Version : Các đề thi trắc nghiệm tham khảo dành cho HS lớp 12hijack
10-04-2007, 08:55 PM
Tớ sưu tầm được. Cách tốt nhất là nên các bạn nên in ra, photo rồi cùng nhau làm Bởi vì đề này không có sẵn lời giải.

Tiếng Anh:Đề 1 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Anh_PB_61.pdf), Đề 2 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Anh_PB_62.pdf), Đề 3 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Anh_PT3_66.pdf), Đề 4 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Anh_PT3_67.pdf), Đề 5 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Anh_PT7_71.pdf), Đề 6 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Anh_PT7_72.pdf)

Hóa Học: đề 1 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Hoa_BTN_21.pdf), đề 2 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Hoa_BTN_22.pdf), đề 3 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Hoa_BXH_26.pdf), đề 4 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Hoa_KPB_31.pdf), đề 5 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Hoa_KPB_32.pdf),

Vật Lý: đề 1 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Ly_BTN_1.pdf), đề 2 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Ly_BTN_2.pdf), đề 3 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Ly_BXH_6.pdf), đề 4 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Ly_KPB_11.pdf), đề 5 (http://www.daoduytu.com/download/tracnghiem/De_Ly_KPB_12.pdf),

vitaminb12
13-04-2007, 03:13 PM
chài, có cả kho đây, mời các bác!
ts.edu.net.vn (http://ts.edu.net.vn/?page=8.15&nam=2007)
có cả sinh hóa lý pháp nga,vvvvvvv
loại file là PDF -> đọc bằng Acrobat Reader
chưa có thì down lun tại đây (http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html)nì

ZzZWanBiZzZ
16-02-2009, 06:05 PM
đề không chuẩn lãm nhung dù sao cũng thank , a` mà có ai biết sao đề lý cua? sở GD về phần dòng điện xoay chiều toàn những bài không có hình vẽ không :phew:

kẻ xấu
16-02-2009, 08:44 PM
Cám ơn các bác !
Phải in ra vậy !