PDA

View Full Version : Tam Quốc_Mãnh tướng là ai..?????quangthanhxdsg
24-04-2007, 08:36 AM
:vn: Tại hạ mở topic này để quý vị cho ý kiến so sánh về các mãnh tướng của ba nhà Nguỵ Thục Ngô. Ở đây không bàn đến mưu trí, chỉ bàn về võ công thôi.

Đầu tiên, Nguỵ được thiên thời , quân đông tướng giỏi hàng ngàn nhưng thực tế xếp vào hàng hổ tướng lại rất ít

Điển Vi (thì chết sớm trước khi hình thành 3 nước), Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn là 3 tướng võ nghệ giỏi nhất. Còn lại đội: Trương Liêu, Từ Hoảng, Trương Cáp, Tào Hồng, Vu Cấm, Lý Điển,.... hạng hai không nói

Do vậy nếu so về võ nghệ thì bên Tào Tháo kém Lưu Bị vì:

Trong Ngũ Hổ Tướng chỉ có Hoàng Trung hơi đuối, chư 4 tướng còn lại không kiềng bất cứ một tướng nào của Tào Tháo cả:

Mã Siêu đánh ngang Hứa Chử (thực chất tại hạ nghĩ Mã Siêu giỏi hơn)
Trương Phi từng đâm bị thương Hứa Chử (nhưng lúc đó hửa chử say)
Trương Phi hơn Hạ Hầu Đôn vì HHD đánh nhau với Lã Bố 50 hiệp thì chạy về còn Trương Phi đấu được đến 100 hiệp (khi ở Duyện Châu, về sau thì không biết)
Quan Công thì khỏi nói ít nhất cũng ngang tài ngang sức.
Triệu Vân thì kinh hơn nữa: Khi cứu Lưu Bị trong đám tàn quân ở Ngoạ Ngưu Sơn giết Cao Lãm, Hứa Chử Vu Cấm Lý Điển không dám vào đấu, Trương Cáp thì thua rõ. Ở Hán Trung một mình đấu liền một lúc Từ Hoảng và Trương Cáp ....(lúc này võ công Triêu Vân đang lên đỉnh phong độ)

:-" Hổ tướng bên Lưu Bị là nhất (phải cái có mỗi 4 ông này)

Về Tôn Quyền thì mãnh tướng không có: Giỏi nhất cũng chỉ là Cam Ninh Thái Sử Từ thôi thì phải

Mọi người cho ý kiến xem nên mãnh tướng thục sự là ai.......... ?

vitaminb12
24-04-2007, 10:43 AM
thưa bác là nếu bác đã đọc qua "Phụng hỏa liêu nguyên" thì chiến tướng thực sự phải nói đến Lã Bố. Sau đó mới đến Liêu nguyên Hỏa => tức là Triệu Tử Long
Càng đọc càng thấy hợp lý. Nếu Lã Bố chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu thì đã chẳng bách chiến bách thắng như thế. Mà nếu không bàn về mưu trí thì Lã Bố lại càng kinh dị! Chắc là vì Lã Bố kinh dị quá mà nó chả thuộc Ngụy Thục hay Ngô
Triệu Tử Long thì khỏi nói, 1 đánh trăm => chiến tướng số 2 của TAM QUỐC

chiladua
24-04-2007, 11:03 AM
L-) Ko sai,Lã Bố là mãnh tướng kiệt xuất nhất rồi,ko cần phải bàn cãi nữa
Thứ tự xắp sếp phải là như thế này
Lã Bố, Điển Vi, sau đó đến Triệu, Quan,Trương. ..ko sai đâu

shevchenbe90
24-04-2007, 12:22 PM
Bành chọn mãnh tướng mà chỉ xét võ công thì ngoài Lã Bố ra chẳng còn ai.
no.2 : Triệu Vân
Đánh nhau trên ngựa, Mã Siêu vô đối.
Top nào thì cũng có mặt Quan Vũ, đơn giản vì hình tượng trung nghĩa của ổng quá lớn, và dù có là ai thì bạn cũng phải liệt ổng vô thôi.

quangthanhxdsg
24-04-2007, 03:33 PM
*Lã Bố no1 chấp nhận chấp nhận
*Còn nói về nhân vật thứ 2 thì là ai..?
Nếu theo chú chiladua phải là Điển Vi nếu chỉ bàn về dũng mãnh
:-@ Không có chiến công nhiều,Điển Vi chết sớm do tính háo sắc của Tào Tháo,. Song qua cách mô tả của La Quán Trung, có thể thấy y khỏe một cách man dại. Trong lần Tào Tháo chiêu hiền đãi sĩ, một mình y diễu võ, tay chống đại kỳ trong cơn lốc mạnh mà cột cờ vẫn y nguyên không suy chuyển, lấy điểm trước hàng loạt tướng mới về như Vu Cấm, Lý Điển, Nhạc Tiến... Có lần khi Tào Tháo bị truy sát bởi Lã Bố,chỉ còn Điển Vi cùng cùng mươi quân bản bộ bảo vệ. Y cầm mươi cây kích nhỏ, cứ chạy trước theo Tào Tháo và bảo quân mình báo cho y biết khi nào giặc đến còn 5 bước. Khi quân đối phương đến gần, y không cần nhìn cứ phóng kích ra, một thanh kích tung ra là 1 người chết, quân địch không ai dám theo nữa.
[-X Còn đọan tả Điển Vi bị tử trận cũng là một nỗi kinh hoàng lớn cho quân của Trương Tú. Khi này Điển Vi đang say rượu nằm ngủ mê mệt. Khi loạn quân đốt lửa khắp trại y mới choàng tỉnh... Quân giặc xông vào cửa định tìm Tào Tháo thì Điển Vi dùng con dao chém chết mấy chục quân giặc không ai dám lại gần. Dao mẻ, không còn vũ khí, Điển Vi hai tay cầm 4 chân của 2 tên giặc quật, ném vào đám loạn quân không ai dám vào, chỉ dám từ xa bắn tên vào. Điển Vi lưng cắm mấy mũi tên vẫn trấn giữ cổng trại, về sao bị một mũi giáo xọc thẳng vào ngực mới gục ngã. La Quán Trung kể rằng y chết đi mà sau vài giờ quân giặc vẫn không dám đi qua cửa ấy.

:compu: Sau trận ấy, Tào Tháo mất một đứa cháu, nhưng lại không thương tiếc như mất Điển Vi, một hổ tướng khó tìm. Giá Điển Vi còn sống thì sau này Tào Tháo có lẽ không cần nhờ đến Quan Công chém Nhan Lương Văn Sú làm gì.