PDA

View Full Version : Tôi yêu tổ quốc tôi, tôi yêu đồng bào tôimailinh_b11
30-05-2007, 11:13 AM
AI cũng từng nói " Tôi yêu tổ quốc tôi, tôi yêu đồng bào tôi" Nhưng để chứng minh điều đó thì không phải chỉ dựa vào lời nói mà còn phải căn cứ vào hành động. Trong thời chiến, tức là đất nước đang có chiến tranh đang bị kẻ thù xâm lược thì những người yêu nước đã đứng lên, hi sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc. Nhưng bây giờ đất nước đã hòa bình..... Vậy chúng ta phải làm gì để chứng minh " Tôi yêu tổ quốc tôi, tôi yêu đồng bào tôi"

blue_horizon
30-05-2007, 04:33 PM
Trên báo Hoa học trò cũng đang có một cuộc thi viết về chủ đề "tôi yêu Tổ quốc tôi, yêu đồng bào tôi" nhưng văn của mình chán quá chẳng biết viết gì cả
Vẫn theo môtuýp cũ, đó là trong thời bình, để chứng tỏ tình yêu tổ quốc của mình thì phải thể hiện bằng những hành động thiết thực. Mà đối với học sinh thì thiết thực nhất vẫn là học thật giỏi để xây dựng quê hương đất nước.
Nhưng học giỏi chỉ chiếm một phần thôi, thanh niên hiện nay với sức trẻ đã có nhiều việc làm rất có ý nghĩa, đó là những hoạt động tình nguyện chẳng hạn.