PDA

View Full Version : [Tutorial] Hướng dẫn gõ công thức toán trên diễn đànhrockvn
07-11-2007, 10:51 PM
Mọi công thức Toán đều được đặt trong cặp thẻ:


Các ví dụ cơ bản:
1. Phân số

\frac{x+2007}{x+2008}

Ta sẽ được:
\frac{x+2007}{x+2008}

2. Chỉ số trên dưới
a_i
a_i

a^n
a^n

Kết hợp:
a^n_i
a^n_i


Chỉ số trên dưới với nhiều kí tự:
a^{2007}
a^{2007}


a_{20072008}
a_{20072008}


a^{2007}_{2008}
a^{2007}_{2008}


a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}
a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}3. Căn, mũ
Căn bậc 2:

\sqrt{a}


\sqrt{2007}
\sqrt{2007}


Căn bậc n:
\sqrt[n]{A}
\sqrt[n]{A}


\sqrt[2007]{a}
\sqrt[2007]{a}


Mũ:

a^n
a^n


Nhiều kí tự ở phần mũ:
a^{2007}
a^{2007}

Kết hợp căn, mũ..v..v:
\sqrt[2007]{a^{2008}}
\sqrt[2007]{a^{2008}}

4. Tổng sigma, tích
Tổng:

\sum_{i=1}^k a_i^n
\sum_{i=1}^k a_i^n


Tích:
\prod_{i=1}^{n} a_u^k
\prod_{i=1}^{n} a_u^k


5. Kí hiệu hình học
Vuông góc
\perp
\perp

Song song
\parallel
\parallel


Kí hiệu góc:
\hat{ABC}
\hat{ABC}

Hệ phương trình:
\left{\begin{x-y=2}\\{x+y=4
\left{\begin{x-y=2}\\{x+y=4}

Dấu ngoặc dưới:
\large\underbrace{a+b+\cdots+z}_{26}
\large\underbrace{a+b+\cdots+z}_{26}


Dưới đây là mã của một số ký hiệu khác. Đọc qua một loạt trên chắc bạn đã hiểu phần nào cấu trúc của lệnh Tex.

http://i124.photobucket.com/albums/p17/hrockvn/tulieu/a4.jpg

http://i124.photobucket.com/albums/p17/hrockvn/tulieu/aaaaaa5.jpg

http://i124.photobucket.com/albums/p17/hrockvn/tulieu/a3.jpg

http://i124.photobucket.com/albums/p17/hrockvn/tulieu/a1.jpg

Chú ý:
Các bạn không được gõ chữ vào trong cặp thẻ Tex vì bản LaTex hiện tại của 4r chưa hỗ trợ font tiếng Việt, kể cả Unicode. Tớ đang nghiên cứu cái VnTex để áp dụng cho 4r mình. Với bản VnTex thì sẽ gõ được nhưng tớ chưa triển khai được.