PDA

View Full Version : chang guy từ tập 16 HOT HOTferrari
23-12-2007, 11:03 AM
Từ 16 > 19 là here.I.Come ở vnfriend dịch http://www.vnfriends.com
còn từ 20 trở đi là của em dịch.
Mọi người đọc xong thấy hay thì click thank nhé
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/209/Change-Guy-v20-c209-01.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/209/Change-Guy-v20-c209-02.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/209/Change-Guy-v20-c209-03.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/209/Change-Guy-v20-c209-04.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/209/Change-Guy-v20-c209-05.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/209/Change-Guy-v20-c209-06.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/209/Change-Guy-v20-c209-07.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/209/Change-Guy-v20-c209-08.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/209/Change-Guy-v20-c209-09.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/209/Change-Guy-v20-c209-10.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/209/Change-Guy-v20-c209-11.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x23/trunggn/209/Change-Guy-v20-c209-12.jpg