PDA

View Full Version : Đề và Đáp án các khối thi Đại học năm 2008hrockvn
09-07-2008, 08:31 AM
Hôm nay tớ mới đưa lên đây được. Lưu lại để năm sau có bạn nào cần thì tải về mà dùng :)
Tớ sẽ gửi lần lần các đề và đáp án từng khối lên topic này. Đầu tiên là khối A năm nay, 2008.

Môn Hóa:
Đề: http://www.box.net/shared/p8esg1jc40
Đáp án: http://www.box.net/shared/91wf26ycgc

Môn Lý:
Đề: http://www.box.net/shared/ngqkul9w8w
Đáp án: http://www.box.net/shared/z1w6d3s5cw

Môn Toán:
Đề: http://www.box.net/shared/bdtwtur4s4
Đáp án: http://www.box.net/shared/2njb0pgg08

Tớ sẽ cập nhật các đề và đáp án các môn thi đợt 2 sau khi có dữ liệu.

hrockvn
09-07-2008, 04:07 PM
Khối B, đây là đề và đáp án khối B.
Tớ sẽ Edit bài khi có đề và đáp án từng môn.

Môn Sinh học:

Đề: http://abcdonline.vn/abcd/member/baithi/dethisinhkhoib.hitec

Đáp án: http://abcdonline.vn/abcd/member/baithi/dapanthisinhkhoib.hitec

Đấy là link xem trực tiếp. Ai muốn download thì vào đây:
Đề: http://www.box.net/shared/y0mj8fn4sg (http://abcdonline.vn/abcd/member/UserFiles/giaidethidh2008/khoiB/sinh/dethisinhkhoib.swf)(File Flash, dùng IDM hay FlashGet mà download)

Đáp án: http://www.box.net/shared/6v3olii88c (http://abcdonline.vn/abcd/member/UserFiles/giaidethidh2008/khoiB/sinh/dapanthisinhkhoib.swf)

hrockvn
09-07-2008, 04:13 PM
Còn đây là khối C này.

Môn văn:
Đề và đáp án (Gợi ý)
Xem online: http://abcdonline.vn/abcd/member/baithi/dethivankhoic.hitec
Download: http://www.box.net/shared/zo21ans84s

hrockvn
09-07-2008, 04:16 PM
Còn đây là khối D.

Môn Văn:
Xem online:
Đề: http://abcdonline.vn/abcd/member/baithi/dethivankhoid.hitec
Đáp án: http://abcdonline.vn/abcd/member/baithi/dapanthivankhoid.hitec

Download:
Đề: http://www.box.net/shared/l2lk5ncw0w
Đáp án: http://www.box.net/shared/ag4r6wcws8