PDA

View Full Version : [Need Help] Ngân lượng ở đâu ý nhờ?haminhvan
14-07-2008, 05:30 PM
em chả bvít ngân lượng ở đâu cả
ai bít chỉ giúp với
mà cái level trên 4rum đj đâu mất rồi

hrockvn
14-07-2008, 05:40 PM
Diễn đàn đã không dùng hệ thống ngân lượng nữa. Về cái vụ Level. Em vào đây. Bật cái reputation lên
http://www.daoduytu.net/forum/profile.php?do=editoptions