PDA

View Full Version : Naturo VS Sakure...2 câu chuyện!!!ks_thu
20-04-2006, 03:36 PM
http://www.metacafe.com/lib2/services/media_player/playlist.asx?itemFile=http://lln-videos.metacafe.com/ItemFiles/%5BFrom%20www.metacafe.com%5D%2096353.457322.8.wmv&prefixAdID=&suffixAdID= Coi đi các bạn

bagiasanhdieu_ptt
29-04-2006, 08:23 PM
seo không xem được hả bạn

ks_thu
30-04-2006, 10:57 AM
Vẫn xem tốt mà...nếu có 1 bảng nào hiện lên thì bạn chọn YES nha.Và đợi 1 chút là ổn đó.

bagiasanhdieu_ptt
09-05-2006, 05:10 PM
vân không xem được bạn ah
chảng hiểu tại seo nữa

NamMo_ADiDaPhat
09-05-2006, 07:30 PM
xem bình thường mà????

angel0072
09-05-2006, 11:49 PM
xem vẫn tốt mò , chắc máy đó có vấn đề roài

crazy
09-07-2006, 09:42 PM
seo không xem được hả bạn
Chắc xem ở hàng net--> đường truyền bị tắc-->xem hổng nổi

Pisces
09-07-2006, 11:13 PM
vẫn không xem được bạn ah
chảng hiểu tại seo nữa
CHo hỏi các pác xem được là vào lúc mấy h vậy???