PDA

View Full Version : Mua Vcoi ai ban nhi???chicken_socola
23-08-2008, 01:47 PM
Đang cần vcoi anh em nào có bán cho tui cái coi:sparkling:

bakit_b1
24-08-2008, 08:11 PM
em cũng đang cần mua vcoin anh mua đc thỳ chỉ em mua vs nha

chicken_socola
25-08-2008, 07:25 AM
Anh có thấy ông nào bán đâu:duno: Ma yên tâm, bán anh sẽ nói:kotowa: