PDA

View Full Version : Chuẩn Bị Kiến Thức Ôn Thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Và Tuyển Sinh Đại Học, Cao Đẳng - Môn Vănhaminhvan
28-08-2008, 03:52 PM
Số trang: 128

Giá: 15.000VNĐ Nội dung sách được chia làm ba phần chính:
Phần một: Những vấn đề chung về đánh giá, thi và giới thiệu hình thức trắc nghiệm khách quan.
Đánh giá, thi như thế nào? Hình thức trắc nghiệm khách quan trong môn Văn như thế nào?... đang là vấn đề được các em quan tâm và tập dược làm quen.

Phần hai: Kiến thức cơ bản
Trong phần này tác giả giới thiệu những kiến thức, kỹ năng cơ bản về môn Văn mà các em cần có được trước kỳ thi. Bên cạnh đưa ra một nội dung chung để ôn tập toàn diện kiến thức, tài liệu cũng nhấn mạnh đến các nội dung trọng tâm giúp các em định hướng rõ hơn cho việc ôn tập của mình.

Phần ba: Một số đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

Trên cơ sở tổng hợp các đề thi ôn tập kiểm tra kiến thức, các đề thi tốt nghiệp và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng những năm gần đây, tác giả lựa chọn một số dạng đề tiêu biểu để các em tham khảo.

nonghongson
28-08-2008, 04:07 PM
cách học tốt nhất ko phải nhờ sách. tốt nhất là sau từng tiết học từng bài giảng các em nên có một quyển ghi chép riêng. xem kĩ trong năm xem tác giả ấy có bao nhiêu sáng tác có trong sách tóm tắt lại tiểu sử của tác giả đó với từng bài và từng nội dung chính của bài ấy, với những tác giả có nhiều tác phẩm được sách chọn vào chương trình giảng dạy thì nên cách ra để sau này học đến viết vào phần đó như vậy đến cuối năm các em đã có một bản tóm tắt hoàn hảo về từng tác giả và tác phẩm của người ấy rồi. chúc em học tốt:hi: