PDA

View Full Version : ai biết chị Phương Anh 11F lAm sơn hỐkbakit_b1
29-08-2008, 08:02 PM
ai biết chị Phương Anh 11F lAm sơn hỐk? ... em đAG cần mUA vcoIn.... ai bík thì chO em nICk Y/m hay điện thoại của chị ấy nHÁ .... thANk:idea:

bakit_b1
30-08-2008, 02:48 PM
ặc.... BOx này tìm người kiễu rỳ ế nhỉ.... chẳng cóa nổi 1 bóng ma....:-O=.='

yoyo_cici
03-09-2008, 10:28 PM
ông tìm vào 4r Đào thì ít người biết lắm.Qua bên Ls mà tìm.chờ ở đây có thông tin đến Tết nhá

hmt
04-09-2008, 11:14 AM
Liên lạc vào số 0371080 hoặc 037113 có đáp án ngay...:rideon:

yoyo_cici
06-09-2008, 07:47 AM
đó là số đt của ai vậy hả chú ?