PDA

View Full Version : HĐ đi đâu hết rầu X-(bakit_b1
29-09-2008, 04:10 PM
Anh em HĐ kô ai Vote chO ĐI đâu hết rầu >.< sang vote chO tỚZ ... để thua PV là hơi ngại đấy :growl:

kẻ xấu
29-09-2008, 05:03 PM
ai bảo là thua ! ... Thắng đến nơi rồi đây này !!!!