PDA

View Full Version : Ai giúp mình bài tập vật lí này nha!!!BlaseHacker
02-10-2008, 03:06 PM
Ai giải chi tiết giúp mình với nha.Cảm ơn nhiều lắm!!!
vật dao động điều hoà với tần số f = 2 Hz và biên độ A = 20cm.Lập PT chuyển động trong mỗi trường hợp sau:
a) Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương
b)Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí li độ +10 ngược chiều dương
c) Chọn gốc thời gian lúc vật ở vị trí biên

phuongminhngoc
03-10-2008, 11:44 PM
Trò trẻ con. Pt dao động có dạng x = 20cos(4πt + φ)(cm).
a. φ= - π/2
b. φ= π/3
c. φ= 0 nếu là cực đại dương
φ= π hoặc φ= - π nếu là cực đại âm