PDA

View Full Version : great teacher onuzukachiphoi001
12-05-2006, 02:31 PM
( bài viết đang hoàn thành)
tôi đi tìm tôi
tên gốc : great teacher onizuka
năm phát hành: 1997
thể loại : comedy, shonen
số tập : 25
kịch bản : tohru fujisawa
họa sĩ: tohru fujisawa
nxb : tokyopop
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/arton621.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/fee52533-b350-46a3-9752-d6567fc3eb4.jpg