PDA

View Full Version : HOT - Trò chơi nối chữ - ENGTrang : 1 2 [3] 4

Braveheart7472
05-04-2011, 01:24 PM
Sau 1 thời gian dài chìm nghỉm,tớ phải kéo nó lên thôi.
Bài viết trước đc viết lúc 08-01-2010, 06:40 PM :@_@:
Y-------Yule (lễ nô-el)-----LE
Tiếp đi các bạn ơi....:loa:

thomit.com
05-04-2011, 01:33 PM
Tớ thấy để 2 từ cuối hay hơn đấy . Chứ để có 1 từ thì ngồi cầm từ điển Anh -Việt thì đến bao giờ mới thua :))
LE--------------leave--------->VE

Candy
05-04-2011, 02:35 PM
VE~~~>VENOM~~~>OM ;))

thomit.com
05-04-2011, 02:44 PM
OM-------omits ( bỏ qua)----------TS :))

Braveheart7472
05-04-2011, 03:54 PM
TS---TSAR---AR
....................next nào............

n0l0v3_n0thing
05-04-2011, 04:58 PM
AR----ARTIST(người nghệ sĩ)-----ST

thomit.com
05-04-2011, 05:05 PM
ST---------stone-------NE

thanhkhoeo
05-04-2011, 05:07 PM
ne__>>> never -->>er

thomit.com
05-04-2011, 05:10 PM
ER----------error---------OR

Braveheart7472
05-04-2011, 05:14 PM
OR------organize-------ZE

thomit.com
05-04-2011, 05:16 PM
ZE-------------->zero--------------->RO

n0l0v3_n0thing
05-04-2011, 05:19 PM
RO-----ROSE(hoa hồng)-----SE

thomit.com
05-04-2011, 05:22 PM
SE--------->self-------------> LF ;))

Braveheart7472
05-04-2011, 05:50 PM
LF ko có từ,em bắt đầu vòng tròn lại từ đầu
F------Fall------LL

Candy
05-04-2011, 05:52 PM
LL làm j có. Thôi thì từ LF lấy thành Life. ~~~> FE

Braveheart7472
05-04-2011, 05:54 PM
FE-----Fence--------CE

thanhkhoeo
05-04-2011, 05:56 PM
ce--> CEO ----->> eo

Candy
05-04-2011, 06:01 PM
CE~~~>ceremonialism~~~> sm

Braveheart7472
05-04-2011, 06:03 PM
SM-----Smile--------LE

Candy
05-04-2011, 06:05 PM
LE~~~>Length~~~>TH .

thanhkhoeo
05-04-2011, 06:05 PM
th/--->>> thanks --->>>ks

Braveheart7472
05-04-2011, 08:01 PM
ko có KS đâu nhé,tớ sẽ để là K.
K------Killer-----ER
Trước khi bấm nút Gửi trả lời,hãy tự ngẫm lại xem có từ nào thỏa mãn yêu cầu của bạn ko,tớ ko muốn vòng tròn bị ngắt quãng.

Seven_Rings
05-04-2011, 10:29 PM
Er------------->Erase------------->Se

Braveheart7472
05-04-2011, 11:28 PM
SE--------Seven--------EN

thomit.com
05-04-2011, 11:31 PM
EN----->energy------------>GY

Braveheart7472
05-04-2011, 11:33 PM
GY--------Gymnast---------ST

thomit.com
05-04-2011, 11:36 PM
ST----------->stupid------------>ID

Braveheart7472
05-04-2011, 11:44 PM
ID-------IDEA--------EA

thomit.com
05-04-2011, 11:47 PM
EA----------->eat-------------->AT

Braveheart7472
05-04-2011, 11:54 PM
AT-------Ate(quá khứ của eat)-------TE

thomit.com
05-04-2011, 11:56 PM
TE---------->telephone------------->NE

Braveheart7472
05-04-2011, 11:58 PM
NE--------------Nest(tổ)------------ST

thomit.com
06-04-2011, 12:00 AM
ST---------->study-------------------->DY

Braveheart7472
06-04-2011, 12:01 AM
DY-------Dynamic--------IC

thomit.com
06-04-2011, 12:03 AM
IC----------------->icon------------->ON

Braveheart7472
06-04-2011, 12:05 AM
ON----------Onion----------ON =))

thomit.com
06-04-2011, 12:06 AM
ON--------------one---------------->NE :))

Braveheart7472
06-04-2011, 12:10 AM
Vòng tròn thật rồi=))
NE-----------New-----------EW

n0l0v3_n0thing
06-04-2011, 12:24 PM
k có EW e lâ'y W nhá.
W-----WAIL-----IL

Braveheart7472
06-04-2011, 12:35 PM
IL-------ILLiac--------AC

n0l0v3_n0thing
06-04-2011, 12:38 PM
AC------ACTUARY------RY

Braveheart7472
06-04-2011, 12:43 PM
RY---------ryot---------OT

n0l0v3_n0thing
06-04-2011, 12:46 PM
OT-----OTHERGUESS-----SS

Braveheart7472
06-04-2011, 12:55 PM
S---------Snow--------OW

n0l0v3_n0thing
06-04-2011, 12:59 PM
OW-----OWLERY------RY

Braveheart7472
06-04-2011, 02:42 PM
RY---------RYOT(từ khác đi em)-----------OT

n0l0v3_n0thing
06-04-2011, 04:23 PM
OT-----OTOLOGIST------ST

thomit.com
06-04-2011, 04:31 PM
ST---------------->style---------------->LE

hrockvn
06-04-2011, 04:38 PM
ST---------------->style---------------->LE
LE ---------> LEAD -------> AD

thomit.com
06-04-2011, 04:49 PM
LE ---------> LEAD -------> AD

AD------------>administration------------->ON :D

n0l0v3_n0thing
06-04-2011, 05:11 PM
ON-----ONTOLOGICAL------AL

thomit.com
06-04-2011, 05:25 PM
AL-------------->already----------------->DY

Braveheart7472
06-04-2011, 05:34 PM
DY--------DYNAMITE--------TE

thanhkhoeo
06-04-2011, 05:56 PM
te-->>> telephone---->>> ne

Braveheart7472
06-04-2011, 06:17 PM
NE------NEXT--------T

0900
06-04-2011, 09:37 PM
t..........tour......vm

Seven_Rings
06-04-2011, 10:18 PM
t..........tour......vm

Phạm luật rồi bạn ơi. Mình xin trả lời tiếp 2 chữ cuối trong câu trả lời của bạn là Ur.
Ur------------Urban-------------An

Braveheart7472
06-04-2011, 10:18 PM
AN------ANNOUNCE------CE

Seven_Rings
06-04-2011, 10:23 PM
Ce----------Cease----------Se

Braveheart7472
06-04-2011, 10:26 PM
SE-------SELECT--------T

Seven_Rings
06-04-2011, 10:31 PM
T----------Table----------Le

Braveheart7472
06-04-2011, 10:39 PM
LE----------LEMONADE--------DE

Seven_Rings
06-04-2011, 10:44 PM
De----------Devil----------il

Braveheart7472
06-04-2011, 10:53 PM
IL----------ileum---------UM

Seven_Rings
06-04-2011, 11:00 PM
Um----------Umbrella-----------La

cur_sera
06-04-2011, 11:39 PM
Um----------Umbrella-----------La

La--->Lao =))---> AO

Braveheart7472
06-04-2011, 11:46 PM
AO-------AORTA--------TA

NamDoc
07-04-2011, 12:01 PM
Ta-----Tabasco-----Co

n0l0v3_n0thing
07-04-2011, 12:04 PM
CO------CODGER-------ER

NamDoc
07-04-2011, 12:05 PM
Er-----Eradiate-----Te

oc_luv_kun_c11
07-04-2011, 01:50 PM
Te------Temporary-------Ry

thanhkhoeo
07-04-2011, 02:50 PM
ry --->ryal giss->>> ss

oc_luv_kun_c11
07-04-2011, 04:40 PM
ss-------SS-user------er

Braveheart7472
07-04-2011, 05:12 PM
ER------ERROR-------OR

thanhkhoeo
07-04-2011, 05:27 PM
or -<<<<<<<<<<<<organniration>>>>>>>>>>>>-on

Braveheart7472
07-04-2011, 05:33 PM
ON-------ON-AIR------IR

thanhkhoeo
07-04-2011, 05:36 PM
ir--->> Iraq <<<<- aq

Braveheart7472
07-04-2011, 05:38 PM
AQ------AQUARIUM-------UM

Seven_Rings
07-04-2011, 07:19 PM
ry --->ryal giss->>> ss

Danh từ riêng mà cũng được tính sao? Đã thế Ryan Giggs lại còn viết sai nữa chứ @@
Um-----------Umbellar-----------Ar

Braveheart7472
07-04-2011, 07:30 PM
AR------ARGUMENT-------T

oc_luv_kun_c11
07-04-2011, 07:31 PM
viết thiếu rồi kìa.......
Ar---------Argument--------nt

Braveheart7472
07-04-2011, 07:37 PM
T-------------TOTAL-------------AL

Seven_Rings
07-04-2011, 07:39 PM
Al------------Alabaster------------Er

oc_luv_kun_c11
07-04-2011, 07:40 PM
Er------------errant-----------t

KellyTran
07-04-2011, 07:42 PM
AL--------ALL------LL
-----------------------------------------
e-----english------sh

oc_luv_kun_c11
07-04-2011, 08:08 PM
AL--------ALL------LL
-----------------------------------------
e-----english------sh

cái j đây Kelly.....fải đoán tiếp chứ.....
Sh-----------shop-------P

Seven_Rings
07-04-2011, 09:44 PM
P-----------Paladin-----------In

Braveheart7472
07-04-2011, 10:11 PM
IN--------INDOOR-------OR

Seven_Rings
07-04-2011, 11:19 PM
Or-----------Organ------------An

thanhkhoeo
08-04-2011, 05:24 AM
An---> andy Cole>>Le

NamDoc
08-04-2011, 12:03 PM
Le-----Leachability-----Ty

Seven_Rings
08-04-2011, 12:11 PM
Ty---------Type---------Pe

NamDoc
08-04-2011, 12:12 PM
Pe------Peach------Ch

Candy
08-04-2011, 12:19 PM
CH~~~>Chess~~>SS =))

Seven_Rings
08-04-2011, 12:43 PM
S--------SteamShip---------Ip

NamDoc
08-04-2011, 12:53 PM
Ip-----ipsilateral-----Al

Candy
08-04-2011, 01:09 PM
SS cơ mà, sao lại ra s :-s

thomit.com
08-04-2011, 01:14 PM
SS cơ mà, sao lại ra s :-s
chọn từ nào để còn đáp án mà trat lời lại , ss thì khó ai mà nghĩ được . Vì thế nên tự động sẽ thành s :)) . Chọn từ đừng khoai quá cu ạ ^^

oc_luv_kun_c11
08-04-2011, 01:42 PM
Al-------all-------ll

NamDoc
08-04-2011, 01:44 PM
Ll------Llama------Ma