PDA

View Full Version : Game E nối câu ...perfectthesun252
28-11-2008, 10:18 AM
Đây là 1 thể loại game khá phổ biến trên thị trườg game , luật chơi khá đơn giản nhưg yêu cầu các gamer phải biết động não để tìm ra những câu trả lời lí thú :D
LUẬT CHƠI : Cũng như HOT GAME , nhưg ở trò này phải viết cả câu , và để lại cả từ cuối cùng :( CHÚ Ý KHÔNG ĐC ĐỂ LẠI ĐỘNG TỪ :D )
+ Với từ để lại là danh từ , nó sẽ là từ đầu cho câu tiếp theo :D
Ex :
Ng` 1 : Im playing soccer .
Ng` 2 : Soccer is my life.
...........
+ Với từ để lại là tính từ , ko quan trọng vị trí nhưg phải lấy từ ngược nghĩa với nó , chú ý đặt sao cho đừng bị trung`.:D
Ex :
Ng` 1 : he is tall
Ng` 2 : she has a short hair .
...............
Begin : he is very handsome :D

Jubi
28-11-2008, 06:14 PM
he is very handsome
Handsome is his wishes
............................................:congr atz:

trangvicky_zhao
28-11-2008, 07:17 PM
Best wishes for you
Đúng luật chơi chưa nhỉ :-/?

boycoj_1312
28-11-2008, 07:34 PM
you're my sunsilk
hehe cái này chắc đúng luật dza

mureddevils92
28-11-2008, 07:35 PM
you--------------------->you are my girl friend:chuckle:

thesun252
29-11-2008, 05:57 PM
my girl friend is very beautyfull :D ( mọi ng` nhớ bôi đen những từ theo luật thôi nhé , từ đầu - danh từ câu trước để lại - hoặc tính từ ngược với câu trước :D)
next :))

trangvicky_zhao
30-11-2008, 10:05 AM
very beautyfull is me
Đúng chưa :-/ ???..................

Jubi
30-11-2008, 09:31 PM
me n U are all good people :hahaha:
tip' tip' ..........................

OLSJ13
05-02-2009, 06:15 PM
people need to love :"> ;))


come on \:d/

=))

disneychannel
09-02-2009, 09:26 PM
Love is a strange feeling :|


me n U are all good people

==> You and I . . .


very beautyfull is me
==> tính từ ko làm chủ ngữ.

cur_sera
01-03-2009, 09:29 PM
feeling of love is filling my heart:D:D:D:D:D:D:D:D

Candy
01-03-2009, 09:38 PM
từ này cũng khó, mãi mới tìm đc 1 câu: heart failure, immedicable cause of the disease
:)). cố tìm câu tiếp nào

cur_sera
01-03-2009, 09:41 PM
disease can be treated by medicine he he tiếp nào!!!!

Candy
01-03-2009, 09:46 PM
Medicine chest is mine

Continue playing time

cur_sera
01-03-2009, 09:50 PM
mine is an English word:XD::XD::XD::XD:..............

Candy
01-03-2009, 09:55 PM
word came that: there is mathematical examination person to 10 points

cur_sera
01-03-2009, 09:59 PM
Points can't appreciate one's studies:D:D:D:D:D:D:D

Candy
01-03-2009, 10:00 PM
studies???? I hate it. mèn ơi cứu con, có thằng đc 10 điểm toán kìa

cur_sera
01-03-2009, 10:02 PM
It's me( há khủng chưa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!)

Candy
01-03-2009, 10:07 PM
me ko đứng đầu câu đc, chuyển thành you: You are my friends

blue_horizon
02-03-2009, 12:10 PM
Friends are very important in my life
Tiếp đê :D

cur_sera
04-03-2009, 08:41 PM
Life is not easy at all đỡ đi pà coan!!!.................

OLSJ13
04-03-2009, 08:46 PM
All of my love belongs to u

nge câu này thật bựa:|

cur_sera
04-03-2009, 09:06 PM
You are telling a lie( xoáy luôn)..........................

girl_c8_girl
04-03-2009, 10:12 PM
lie is truth summit ( tiếp chiêu )....................................

cur_sera
17-07-2009, 08:39 PM
summit is an English word:heheh::heheh::heheh:......................... ...............

Nal
17-07-2009, 10:32 PM
word is spell W.O.R.D .... next >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:^_^:

cur_sera
12-08-2009, 10:31 AM
Word doesn't make any sense if you don't act............................................... ................:^o^:

[kEi H]
30-08-2009, 02:20 PM
bảo k đc kết thúc bằg động từ cơ mà :|
act ở đây là động từ r còn j chị ơi

Braveheart7472
04-04-2010, 11:47 AM
Câu trên kết thúc bằng D đúng ko?
D is the first letter in my name

mureddevils92
26-11-2010, 08:42 PM
Name is an important thing in your life.

snow_a5_online
12-04-2011, 03:05 AM
Name is an important thing in your life.
Life is so complicated :D

Braveheart7472
12-04-2011, 11:41 AM
This topic is very simple

cur_sera
12-04-2011, 11:45 AM
simple is the best ;))

Braveheart7472
12-04-2011, 11:51 AM
Who is the bad in this forum?

hoacucdai2611
12-04-2011, 12:03 PM
Who is the bad in this forum?

:whaat:

This forum is so great for me, I like all of members :x Today I feel verry happy :))

Braveheart7472
12-04-2011, 12:07 PM
I'm so tired today..........

snow_a5_online
12-04-2011, 12:07 PM
:whaat:

This forum is so great for me, I like all of members :x Today I feel verry happy :))

In English, "me" is almost used as an objective ;)

Braveheart7472
12-04-2011, 12:21 PM
Brave is a objective

hoacucdai2611
12-04-2011, 12:23 PM
In English, "me" is almost used as an objective ;)


Is my sentence wrong? Could you show me please? :D


I'm so tired today..........

Today today, again :-< is sunny. It makes me pleasant.
I called my friend who I haven't seen recently. Our conversatione is funny :)) He said that he missed me. Could I believe that? Did he joke me? :))

Pisces
12-04-2011, 05:37 PM
Is my sentence wrong? Could you show me please? :D
Well, the problem is actually not the "me" word, but the "for" one. You should use "to" instead of "for", or try other ways, like using the phrase: "in my opinion", or just the simple: "I think".

When you use "for", that sentence can be rewrite with the meaning like this:

"This forum is so great because of me"

hoacucdai2611
12-04-2011, 06:00 PM
Well, the problem is actually not the "me" word, but the "for" one. You should use "to" instead of "for", or try other ways, like using the phrase: "in my opinion", or just the simple: "I think".

When you use "for", that sentence can be rewrite with the meaning like this:

"This forum is so great because of me"

Oops! At the beginning, I used "to" instead of "for" but then I remembered the structure "It's + adj + for + Object" so I wrote "for" :)) I forgot that this comlete structure is" "It's + adj + for + Object + to do something" =))
Ok. I was wrong. Thank you so much for your explaination :x

But that sentence can be rewrite :-? Do you mean: That sentence can be rewritten? :-?

Pisces
12-04-2011, 06:11 PM
No, it simply means: that sentence is equivalent to...
But, of course, you can rewrite it by using different structures or phrases, as I already mentioned.