PDA

View Full Version : Tài liệu học phần mềm Adobe Premiere bằng videohaidh
13-05-2006, 08:20 PM
Nội dung
1. Crunch Time (35min)
2. Improving the Mix (25min)
3. Keyboard Power (22min)
4. Track Mattes (17min)
5. Moving Mosaics & Blur (20min)
6. Enhancing Your Photo Montage (21 min)
7. Working with Effect Presets (17 min)
8. The Shadow/Highlight Effect (14 min)
9. Working with Widescreen Footage (13 min)

Download :

http://rapidshare.de/files/17238675/APPTT.sfv.html
http://rapidshare.de/files/17242161/APPTT.part01.rar.html
http://rapidshare.de/files/17247266/APPTT.part02.rar.html
http://rapidshare.de/files/17249765/APPTT.part03.rar.html
http://rapidshare.de/files/17251243/APPTT.part04.rar.html
http://rapidshare.de/files/17252820/APPTT.part05.rar.html
http://rapidshare.de/files/17254467/APPTT.part06.rar.html
http://rapidshare.de/files/17256216/APPTT.part07.rar.html
http://rapidshare.de/files/17258048/APPTT.part08.rar.html
http://rapidshare.de/files/17259886/APPTT.part09.rar.html
http://rapidshare.de/files/17261657/APPTT.part10.rar.html
http://rapidshare.de/files/17263477/APPTT.part11.rar.html
http://rapidshare.de/files/17265381/APPTT.part12.rar.html
http://rapidshare.de/files/17267404/APPTT.part13.rar.html
http://rapidshare.de/files/17269316/APPTT.part14.rar.html
http://rapidshare.de/files/17271323/APPTT.part15.rar.html
http://rapidshare.de/files/17273362/APPTT.part16.rar.html
http://rapidshare.de/files/17275431/APPTT.part17.rar.html
http://rapidshare.de/files/17277502/APPTT.part18.rar.html
http://rapidshare.de/files/17279601/APPTT.part19.rar.html
http://rapidshare.de/files/17281723/APPTT.part20.rar.html
http://rapidshare.de/files/17283882/APPTT.part21.rar.html
http://rapidshare.de/files/17286079/APPTT.part22.rar.html
http://rapidshare.de/files/17288186/APPTT.part23.rar.html
http://rapidshare.de/files/17290187/APPTT.part24.rar.html
http://rapidshare.de/files/17292146/APPTT.part25.rar.html
http://rapidshare.de/files/17294016/APPTT.part26.rar.html
http://rapidshare.de/files/17295757/APPTT.part27.rar.html
http://rapidshare.de/files/17297457/APPTT.part28.rar.html
http://rapidshare.de/files/17298923/APPTT.part29.rar.html
http://rapidshare.de/files/17300206/APPTT.part30.rar.html
http://rapidshare.de/files/17303150/APPTT.part31.rar.html
http://rapidshare.de/files/17304386/APPTT.part32.rar.html
http://rapidshare.de/files/17305303/APPTT.part33.rar.html
http://rapidshare.de/files/17306219/APPTT.part34.rar.html
http://rapidshare.de/files/17307123/APPTT.part35.rar.html
http://rapidshare.de/files/17307972/APPTT.part36.rar.html
http://rapidshare.de/files/17308758/APPTT.part37.rar.html
http://rapidshare.de/files/17309518/APPTT.part38.rar.html
http://rapidshare.de/files/17310305/APPTT.part39.rar.html
http://rapidshare.de/files/17310700/APPTT.part40.rar.html

RAR Password : YeY

ferrari
12-09-2007, 03:12 PM
rapidshare ư, ko ai down nổi, ra hàng mua đĩa DVD cho nhanh.

Fjd
22-11-2007, 06:01 PM
rapid à !cái này forum mình đã có cách giả quyết rùi nhờ ! :hmm: