PDA

View Full Version : E-Book: hướng dẫn làm E-BookCandy
04-01-2009, 06:13 PM
bản này là bản hướng dẫn làm E-Book 1.0. có thể cũ nhưng đang còn hữu ích lắm các bạn tải về tại đây (http://www.esnips.com/doc/9d6b9681-f75b-4c58-be2e-a71de7578154/lam_ebook_v1.0)

test
04-01-2009, 10:08 PM
Check lại link đi. Anh mà đang login nick kia là anh trừ điểm ngay vì tội quẳng link lên mà ko kiểm tra gì cả.

===[K]eN===
27-03-2009, 11:25 AM
Broken Link
The link you clicked on is not complete.
If you clicked a link within an e-mail message, please verify that the link was not broken in the middle.
If it is broken, copy and paste the entire link into your browser.
You will be redirected to the eSnips home in a few seconds...

Ghét thật :alert: