PDA

View Full Version : [Khoá 1996-1999] [k96-99]A2 96-99 (Thầy Long chủ nhiệm) vào hết đây...!!!Oska
05-02-2009, 10:55 PM
:idea: :smoking::hot::ign::@_@::can'tbe::hahaha::swing::l ove:

lxnghia
12-05-2009, 09:56 AM
ku nào đoá.
A5 vô chơi nè.
Sao cái box khoá 96/99 chán vậy chời

chucan
22-09-2010, 04:06 PM
mềnh chả học A2, dưng mà có bit Thầy Long, vì con thầy học với mềnh, vào thăm tí.