PDA

View Full Version : 8 nhóm đối tượng thí sinh dự thi năm 2009Candy
15-02-2009, 09:54 AM
8 nhóm đối tượng thí sinh dự thi năm 2009


* Người học lớp 12 THPT, gồm năm nhóm đối tượng:

- Học sinh giáo dục THPT gồm bốn nhóm đối tượng:

+ Học sinh ban Khoa học tự nhiên: học bốn môn toán, vật lý, hóa học, sinh học theo chương trình nâng cao; các môn còn lại học theo chương trình chuẩn.

+ Học sinh ban Khoa học xã hội và nhân văn: học bốn môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ theo chương trình nâng cao; các môn còn lại học theo chương trình chuẩn.

+ Học sinh ban Cơ bản: học tất cả các môn theo chương trình chuẩn; học từ một đến ba môn nâng cao (học theo chương trình nâng cao hoặc học theo chương trình chuẩn và chủ đề tự chọn nâng cao), các môn còn lại học theo chương trình chuẩn.

+ Học sinh trường THPT kỹ thuật: học tất cả các môn theo chương trình chuẩn.

- Học viên giáo dục thường xuyên: học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

* Thí sinh tự do, gồm ba nhóm đối tượng:

- Thí sinh đã học chương trình THPT không phân ban.

- Thí sinh đã học chương trình THPT phân ban thí điểm.

- Thí sinh đã học chương trình bổ túc THPT.


(Theo tuoi tre)...

giamdocb12
15-02-2009, 09:56 AM
8 nhóm đối tượng thí sinh dự thi năm 2009

* Người học lớp 12 THPT, gồm năm nhóm đối tượng:

- Học sinh giáo dục THPT gồm bốn nhóm đối tượng:

+ Học sinh ban Khoa học tự nhiên: học bốn môn toán, vật lý, hóa học, sinh học theo chương trình nâng cao; các môn còn lại học theo chương trình chuẩn.

+ Học sinh ban Khoa học xã hội và nhân văn: học bốn môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ theo chương trình nâng cao; các môn còn lại học theo chương trình chuẩn.

+ Học sinh ban Cơ bản: học tất cả các môn theo chương trình chuẩn; học từ một đến ba môn nâng cao (học theo chương trình nâng cao hoặc học theo chương trình chuẩn và chủ đề tự chọn nâng cao), các môn còn lại học theo chương trình chuẩn.

+ Học sinh trường THPT kỹ thuật: học tất cả các môn theo chương trình chuẩn.

- Học viên giáo dục thường xuyên: học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

* Thí sinh tự do, gồm ba nhóm đối tượng:

- Thí sinh đã học chương trình THPT không phân ban.

- Thí sinh đã học chương trình THPT phân ban thí điểm.

- Thí sinh đã học chương trình bổ túc THPT.


(Theo tuoi tre)

thế khi thi ai học ban nào thi ban ấy à?//
thế thì nhìu đề lắm:alert::alert:

kẻ xấu
15-02-2009, 10:46 AM
Ko !
Đề thi sẽ có 40 câu chung, 10 câu phân ban ! thích làm phần nào thì làm !!!!