PDA

View Full Version : Danh bạ web của học viện ở Việt NamCandy
15-02-2009, 09:56 AM
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - http://www.e-ptit.edu.vn (http://www.e-ptit.edu.vn/)

Học Viện Mạng Bách Khoa (BachKhoa Networking Academy) www.bkacad.com/ (http://www.bkacad.com/)

Học viện Báo chí và Tuyên truyền www.ajc.edu.vn/ (http://www.ajc.edu.vn/)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP. Hồ Chí Minh www.ptithcm.edu.vn/ (http://www.ptithcm.edu.vn/)

Học viện mạng Cisco Bách Khoa - http://www.ciscobachkhoa.com (http://www.ciscobachkhoa.com/)

Học viện Ngân hàng - http://www.hvnh.edu.vn (http://www.hvnh.edu.vn/)
Các tên miền khác: http://hvnh.edu.vn (http://hvnh.edu.vn/)

Học viện Tài chính - http://www.hvtc.edu.vn (http://www.hvtc.edu.vn/)

Học viện Tư pháp - http://www.hocvientuphap.edu.vn (http://www.hocvientuphap.edu.vn/)

Học viện Tư pháp - http://www.judaca.edu.vn (http://www.judaca.edu.vn/)

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Học viện Hành chính Quốc gia www.hvhcqg.edu.vn/ (http://www.hvhcqg.edu.vn/)

Học viện kĩ thuật Lê Quý Đôn www.lqdtu.edu.vn/ (http://www.lqdtu.edu.vn/)

Học viện Quản lý Giáo dục www.niem.edu.vn/ (http://www.niem.edu.vn/)

Học viện hàng không Việt Nam www.vaa.edu.vn... (http://www.vaa.edu.vn/)

Diệp lục
16-02-2009, 11:04 PM
Sao trường tớ ko có nhỉ :aie: .