PDA

View Full Version : 23/2 Ai là người tiếp theo lên thớt !kẻ xấu
15-02-2009, 08:26 PM
Tiếp bức rapperdq là các mem sau đây !!!!
# 1. huyenlinh_cur_sera_0503
# 2. 0h.babje
# 3. B3_Heart_K
# 4.Jimmy Page
# 5. Nicotin