PDA

View Full Version : Dân C3 đâu rồi nhỉsepanbanh_nep
21-02-2009, 08:55 PM
bạn nào là dân của C3 thì pm tớ cái nào bạn bè chán quá, tớ mới ra nhập mà không chào mừng buồn ghê.....:whistle:

kyu_SJ^^
23-02-2009, 03:21 PM
mi bị điên à topic c3 thì hok thèm vào lập cái này làm je`