PDA

View Full Version : Dành cho những ai năm nay thi vào KTQDgiamdocb12
18-03-2009, 09:02 PM
Hỏi - đáp về tuyển sinh vào ĐHKTQD, Hệ chính quy năm 2009


Câu 1: Mục 2 và mục 3 trong hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) ghi ra sao? Mục 3 sử dụng trong trường hợp nào, có phải là nơi ghi đăng kí NV2, NV3?
Trả lời: Đây là vấn đề mà thực tế trong những năm qua cho thấy có nhiều thí sinh bị nhầm lẫn, dẫn đến những khó khăn cho bộ phận xử lý hồ sơ của Trường và cho cả các em. Để tránh nhầm lần, thí sinh cần phải nhớ:

- Nếu đăng ký NV1 vào trường có tổ chức thi: chỉ ghi mục 2; còn mục 3 bỏ trống hoàn toàn.

- Nếu đăng ký NV1 vào trường không tổ chức thi: phải đồng thời ghi cả mục 2 và mục 3. Mục 3 không phải là nơi để ghi NV2 hay NV3 ; mà là nơi ghi NV1 khi thí sinh đăng ký thi ở một trường , nhưng có nguyện vọng học ở một trường khác không tổ chức thi.

Cần lưu ý: Thí sinh có NV1 học tại trường không tổ chức thi tuyển sinh (hoặc hệ CĐ của trường ĐH): phải nộp hồ sơ ĐKDT và dự thi tại một trường ĐH có tổ chức thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, có cùng khối thi; đồng thời nộp 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 cho trường không tổ chức thi tuyển sinh (hoặc hệ CĐ của trường ĐH). Những thí sinh này chỉ được xét tuyển theo nguyện vọng 1 vào trường không tổ chức thi (hoặc hệ CĐ của trường ĐH).

Cách ghi cụ thể:

1. Thí sinh đăng ký NV1 vào ĐH Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Kế hoạch, khối D1.

Mục 2: Ghi tên trường ĐHKTQD, ký hiệu KHA, mã chuyên ngành 412, khối thi D1

Mục 3: Bỏ trống hoàn toàn

2. Thí sinh đăng ký NV1 vào trường không tổ chức thi (137 trường).

Mục 2: Chỉ ghi tên trường, ký hiệu trường và khối thi của trường mà thí sinh dự thi nhờ (không ghi mã ngành).

Mục 3: Ghi đầy đủ tên trường, ký hiệu trường, khối thi và mã ngành của trường không tổ chức thi (hoặc của hệ CĐ của trường ĐH) mà thí sinh có nguyện vọng học (NV1).
Câu 2 : Đề nghị trường cho biết điểm mới cơ bản, cần lưu ý trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường ĐHKTQD năm 2009? Trả lời: Năm 2009, Trường ĐHKTQD tuyển sinh cả hai khối A và D1 ở hầu hết các chuyên ngành, ngoại trừ các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp, kiểm toán, KT Đầu tư, Thẩm định giá, Công nghệ thông tin (chỉ tuyển khối A) và các chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại (701), Quản trị lữ hành (454), Quản trị khách sạn (455) chỉ tuyển khối D1.

Môn Tiếng Anh tính hệ số 2 đối với các chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại (701), Quản trị lữ hành (454), Quản trị khách sạn (455) và lớp Quản trị kinh doanh bằng Tiếng Anh E-BBA (457)

Điểm xét tuyển đối với 2 chuyên ngành theo chương trình giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (Trong khuôn khổ dự án giáo dục đại học Việt Nam – Hà Lan: Quản trị lữ hành (454), Quản trị khách sạn (455) có th ể thấp hơn điểm sàn vào trường không quá 4 điểm (Vẫn trên sàn bộ);

Điểm xét tuyển vào lớp QTKD bằng Tiếng anh E-BBA thấp hơn không quá 2 điểm so với điểm sàn vào trường, ứng với từng khối thi.

Trường khuyến khích thí sinh khi xét tuyển vào 10 chuyên ngành cần đáp ứng nhu cầu xã hội như: KT Nông nghiệp và phát triển nông thôn, KT Lao động, Thống kê KTXH, QTKD Lữ hành và hướng dẫn du lịch, Thông kê kinh doanh, Hệ thông thông tin quản lý, Luật kinh doanh, Luật Kinh doanh Quốc tế, Công nghệ thông tin, QTKD bằng tiếng Anh E-BBA. Thí sinh phải xem xét thật kỹ khi đăng ký. Chỉ có thí sinh đăng ký vào 10 chuyên ngành này mới được hưởng sự khuyến khích của trường. Ví dụ cụ thể:

Giả sử: điểm sàn vào trường là 22 điểm, điểm vào chuyên ngành Kế toán tổng hợp là 26 điểm; trường khuyến khích 2 điểm đối với 10 chuyên ngành trên . Nếu thí sinh đã đăng ký trước khi thi tuyển sinh vào 1 tromg 10 chuyên ngành khuyến khích trên và đạt 20 điểm thì trúng tuyển và được nhận giấy tựu trường. Nhưng nếu thí sinh đăng ký vào chuyên ngành kế toán tổng hợp và thi đạt 21,5 điểm thì không được hưởng sự khuyến khích trên, nghĩa là thí sinh không trúng tuyển vào 1 trong 10 chuyên ngành khuyến khích, thí sinh chỉ được nhận giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học để xét tuyển nguyện vọng 2, 3 vào những trường có xét tuyển nguyện vọng 2, 3, theo các đợt mà Bộ đã thông báo. Như vậy, nếu giả định trên đúng với thực tế thì sẽ xảy ra tình huống 20 điểm thì đỗ, còn 21,5 điêm thì không đỗ vào trường . Vì vậy thí sinh và phụ huynh cần nghiên cứu thật kỹ các quy định, trước khi quyết định đăng ký vào chuyên ngành cụ thể.

Ngoài ra, các vấn đề khác trong công tác tuyển sinh thực hiện tương tự như năm 2008.Câu3 : Thời gian, nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường?Trả lời: Theo quy định của Bộ, thí sinh tham dự thi ĐH, CĐ năm 2009 chính thức nộp hồ sơ từ ngày 10/3 đến ngày 10/4/2009:

- Thí sinh đang học lớp 12: nộp hồ sơ tại trường PTTH đang học;

- Thí sinh tự do: nộp hồ sơ tại Phòng (hoặc Sở) GD&ĐT huyện (hoặc Tỉnh).Hết thời hạn này, thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo - trường ĐH.Kinh tế quốc dân (qua phòng Quản lý đào tạo) từ ngày 11/4 đến 17/4/2009. Trong mọi trường hợp, không được gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Câu 4 : Xin cho biết việc tổ chức thi theo cụm ở kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009?

Trả lời: Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 vẫn tiếp tục tổ chức 3 cụm thi gồm Vinh, Quy Nhơn, Hà nội. Theo quy định tuyển sinh, thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh thuộc cụm thi nào thì dự thi ở cụm thi đó. Tuy nhiên quy định này không bắt buộc đối với thí sinh tự do.


Lưu ý: Riêng thí sinh của các tỉnh thuộc các cụm thi đã nói ở trên nếu đăng ký dự thi vào các trường ĐH khối Quốc phòng và Công an; hoặc các trường và các ngành năng khiếu vẫn phải đến trường ĐH, CĐ để dự thi (không dự thi ở cụm). Cụ thể là: Thể dục thể thao, Nghệ thuật, Mỹ thuật, Nhạc, Hoạ, Sân khấu điện ảnh, Kiến trúc, Mỹ thuật công nghiệp, Văn hoá quần chúng và các ngành năng khiếu của các trường sư phạm.

Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh (thành phố) được chỉ định dự thi tại cụm thi TP Vinh, Quy Nhơn hoặc Hà nội nhưng tốt nghiệp THPT tại các tỉnh (thành phố) khác, thí sinh tự do không bắt buộc phải dự thi tại cụm thi được chỉ định theo hộ khẩu thường trú.

Như vậy, những thí sinh tự do thuộc các tỉnh chỉ định thi theo cụm không nhất thiết phải ĐKDT theo cụm, mà có thể ĐKDT trực tiếp trường mình đã chọn.

Đối với học sinh đang học THPT tại các tỉnh thuộc cụm thi và có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh chỉ định thi theo cụm thì bắt buộc phải ĐKDT theo cụm.

Các thí sinh có hộ khẩu không thuộc các tỉnh chỉ định thi theo cụm thi thì sẽ đăng kí dự thi trực tiếp tại trường ĐH,CĐ.

Khi làm hồ sơ ĐKDT, thí sinh thi ở cụm thi Vinh thì điền vào mục cụm thi và chữ V vào ô vuông; Tương tự như vậy nếu thi ở Quy nhơn thi điền chữ Q vào ô vưông; Còn thi ở Hà nội thì bỏ trống mục.Câu 5 : Xin cho biết chính sách ưu tiên theo đối tượng trong kỳ thi TS năm 2009?

Trả lời: Chính sách ưu tiên theo đối tượng của các thí sinh thi vào Trường ĐHKTQD, gồm:

a) Nhóm ưu tiên 1 (N1) gồm các đối tượng:

- Đối tượng 01: Công dân Việt Nam có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

- Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.

- Đối tượng 03:

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại khu vực 1;

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

+ Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đã xuất ngũ có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

- Đối tượng 04:

+ Con liệt sĩ ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“, làm suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động.

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 hoặc con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 .

+ Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học là người được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

b) Nhóm ưu tiên 2 (N2) gồm các đối tượng:

- Đối tượng 05:

+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1;

- Đối tượng 06:

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“, làm suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

- Đối tượng 07:

+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (gọi chung là cấp tỉnh), Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

+ Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;

Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên đối với quân nhân, công an phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành dự thi là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi.

Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

c) Nhóm 3 (N3) : học sinh phổ thông; không được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng.Câu 6 : Xin cho biết các đối tượng khác nhau trong cùng 1 nhóm (ví dụ đối tượng 01 và 04 của nhóm 1) hưởng chính sách ưu tiên có khác nhau?

Trả lời: Các đối tượng trong cùng 1 nhóm hưởng chính sách ưu tiên như nhau. Đối tượng từ 01 đến 04 (thuộc N1) hưởng chính sách ưu tiên cao nhất; đối tượng từ 05 đến 07 (thuộc N2) hưởng chính sách ưu tiên thấp hơn. Nhóm 3 không có chính sách ưu tiên theo đối tượng. Thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì chỉ hưởng theo 1 ưu tiên cao nhất (không được cộng dồn các ưu tiên)Câu 7 : Xin cho biết chính sách ưu tiên theo khu vực trong kỳ thi TS năm 2009?

Trả lời: Chính sách ưu tiên theo khu vực của các thí sinh thi vào Trường, gồm:

a) Các khu vực tuyển sinh được phân chia như sau:

- Khu vực 1 (KV1) gồm các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ;

- Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

- Khu vực 2 (KV2) gồm các thành phố trực thuộc tỉnh (không trực thuộc trung ương); các thị xã; các huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương;

- Khu vực 3 (KV3) gồm các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

b) Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó . Nếu trong 3 năm học trung học có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh;

c) Các trường hợp sau đây được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú:

- Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh các trường, lớp dự bị đại học;

- Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh.

- Quân nhân, công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.Câu 8 . Thí sinh học lớp 10, 11,12 ở các trường THPT thuộc khu vực khác nhau, vậy thí sinh được hưởng ưu tiên theo khu vực nào?
Trả lời: Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh.Câu 9 . Năm lớp 10,11 thí sinh học ở một trường, sang năm lớp 12 chuyển sang trường khác, thí sinh hưởng ưu tiên khu vực theo trường nào?

Trả lời: Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học trung học có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh.Câu 10 : Mức điểm ưu tiên theo nhóm đối tượng và khu vực của trường ĐHKTQD trong kỳ thi TS năm 2008 như thế nào?

Trả lời: Trong năm 2008, điểm xét tuyển của 2 nhóm đối tượng liền kề chênh lệch nhau 1 điểm; 2 khu vực liền kề chênh lệch nhau 0,5 điểm.

Ví dụ: Ngành Kế toán có điểm xét tuyển của thí sinh thuộc N3, KV3 là 26,5; của thí sinh thuộc N1, KV1 là 23,0.Câu 11 : Trúng tuyển hệ dự bị của trường ĐH KTQD? Hệ này có xét tuyển NV2, NV3 không?

Trả lời: Hệ dự bị của trường ĐHKTQD dành cho những đối tượng:

• Do UBND tỉnh cử đi học theo chế độ cử tuyển ;

• Đào tạo theo địa chỉ của mốt số tỉnh miền núi được Bộ GD&ĐT cho phép như Sơn la, Lai Châu, Điện biên.

Các thi sinh cấn liên hệ với sở GD&ĐT các tỉnh để biết thêm chi tiết.

Hệ đào tạo này không thuộc xét tuyển nguyện vọng 2, 3Câu 12 : Chương trình dự bị học những gì? Có phải dự thi tuyển sinh ở năm sau hay không?

Trả lời: Thí sinh hệ dự bị sẽ học chương trình phổ thông trong 1 năm (nội dung và số tiết của các môn học do Bộ quy định). Kết quả đánh giá của 2 học kỳ (kiểm tra giữa kỳ, thi cuối học kỳ) là cơ sở để xét tuyển vào học năm thứ nhất của bậc đại học (chỉ cần đạt trung bình), không phải dự thi tuyển sinh lại.Câu 13 : Xin cho biết những đối tượng được xét tuyển thẳng vào trường ĐHKTQD?

Trả lời: Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường ĐĐKTQ, gồm:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

b) Người đã dự thi và trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã dự thi, mà không phải thi lại. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

c) Thí sinh trong đội tuyển Olympic đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào đại học, nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học;

Khối ngành học của những thí sinh này được ưu tiên xem xét phù hợp với môn thí sinh đã dự thi.Câu 14 : Xin cho biết các đối tượng ưu tiên xét tuyển vào trường ĐĐKTQ?

Trả lời: Các đối tượng được ưu tiên xét tuyển vào vào Trường ĐHKTQD nếu có đủ các yêu cầu sau:

• Tốt nghiệp THPT năm 2009;

• Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2008 hoặc năm 2009 các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Tin học, Văn học, tiếng Anh.

Mức thưởng điểm như sau: Giải nhất thưởng 2,0 điểm ; Giải nhì thưởng 1,5 điểm; Giải 3 thưởng 1,0 diểm.

Nếu đạt nhiều giải thưởng cùng 1 môn thì chỉ được hưởng theo ưu tiên cao nhất.Câu 15 : Xin cho biết có gì mới trong đề thi và nguyên tắc chấm thi trắc nghiệm?

Trả lời: Năm 2008, các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học và Sinh học thi bằng hình thức trắc nghiệm; năm 2009 cũng như vậy. Đề thi vẫn gồm 2 phần bắt buộc và tự chọn. Có điều khác là những bài thi làm cả 2 phần tự chọn (thay vì chỉ chọn 1 phần để làm) sẽ không được chấm điểm phần này, chỉ lấy điểm phần bắt buộc cho môn thi đó.Câu 16 : Hồ sơ ĐKDT năm nay có gì đổi mới? Mức lệ phí ĐKDT và lệ phí thi?

Trả lời: Năm 2009, nội dung hồ sơ ĐKDT không có gì thay đổi so với năm 2008. Mức lệ phí ĐKDT và lệ phí ĐKDT và lệ phí thi vẫn áp dụng như năm 2008.Câu 17 : Chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐHKTQD năm nay thay đổi như thế nào?
Trả lời: So với năm 2008, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 của Trường không thay đổi. Cụ thể tổng chỉ tiêu là 4000. Trong đó bao gồm cả đảo tạo theo địa chỉ, từ dự bị Dân tộc TW (Việt Trì, Sầm Sơn, Vùng cao Việt Bắc), đào tạo cho đại học Tây Bắc; Chỉ tiêu tuyển qua thi tuyển sinh là 3 780 SV.Câu 18 : Đang học một trường ĐH, CĐ muốn dự thi lại thì làm như thế nào?
Trả lời: Thí sinh phải thực hiện theo những quy định của Hiệu Trường trường đang học về vấn đề này. Đối với sinh viên đang học tại trường ĐH KTQD, quy định này như sau:

- Sinh viên đang học hệ chính quy tại trường ĐHKTQD muốn dự thi tuyển sinh vào ngành khác, phải làm đơn xin dự thi và nộp tiền bồi hoàn kinh phí đào tạo cho Trường trước khi làm hồ sơ ĐKDT. Mức bồi hoàn tương đương suất đầu tư/1 sinh viên (khoảng 5.500.000đ/SV). Sau khi bồi hoàn, SV được Trường cấp giấy xác nhận đã hoàn thành các thủ tục dự thi dưới dạng thí sinh tự do.

- Nếu trúng tuyển, sinh viên phải làm đơn xin thôi học ngành đang học. Nếu không trúng tuyển, Trường xem xét giải quyết sau.

- Những SV đang học tại Trường, nhưng đã tham gia tuyển sinh mà không thực hiện đúng quy định này thì sẽ bị hủy kết quả thi.Câu 19 . Tuyển sinh đại học năm 2009 có phải là lần tuyển sinh lần cuối cùng

Trả lời: Theo lộ trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo, năm 2010 sẽ thực hiện xét tuyển vào *** học & Cao đẳng. Tất cả các trường sẽ thực hiện theo chủ trương của Bộ, thể hiện bằng các văn bản chính thức liên quan đến công tác này. Hiện nay chưa có văn bản. Mời bạn liên hệ với Bộ GD&ĐT để nhận được câu trả lời đầy đủ.Câu 20 . Năm 2010 sẽ xét tuyển sinh viên vào đại học điều kiện như thế nào? Những thí sinh thi trượt đại học của những năm trước có được xét tuyển hay không? Điều kiện xét tuyển?

Trả lời: Hiện tại chưa có văn bản cụ thể của Bộ về công tác này. Khi Bộ xây dựng quy định về việc xét tuyển, sẽ bao gồm các đối tượng là thí sinh vừa tốt nghiệp PTTH và thí sinh đã tốt nghiệp PTTH ở các năm trước đó. Mời bạn liên hệ với Bộ GD&ĐT để nhận được câu trả lời đầy đủ.Câu 21 Tuyển sinh năm 2009 có thêm bao nhiêu ngành mới? Muốn tìm hiểu thông tin về các ngành đào tạo thì liên hệ ở đâu?

Trả lời: Trong năm 2009, trường không tuyển ngành mới mà chỉ thêm 1 chuyên ngành mới là Luật kinh doanh quốc tế (thuộc ngành Luật) và tuyển thêm 1 lớp Quản trị kinh doanh đào tạo bằng Tiếng Anh (E-BBA).

Muốn tìm hiểu thông tin về các ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường, thí sinh có thể liên hệ Viện Quản trị Kinh doanh hoặc truy cập địa chỉ web: http://www.neu.edu.vn/ mục tuyển sinh và liên hệ Viện Quản trị kinh doanh, Phòng 105, nhà A12, ĐT (04) 38690055 – 150, website: www.bsneu.edu.vnCâu 22 . Nếu trúng tuyển đại học năm 2009, điều kiện nào được bảo lưu sang năm sau?

Trả lời: Thí sinh đã trúng tuyển chỉ được xem xét bảo lưu kết quả tuyển sinh khi:

• Tham gia nghĩa vụ quân sự theo luật định.

• Ốm đau, bệnh tật có xác nhận của bệnh viện cấp quận, huyên trở lên.

• Bị thiên tai có xác nhận của UBND cấp Quận, huyện trở lên.

Các trường hợp khác đều nhập học theo thời gian quy định ghi trong giấy báo tựu trường. Nếu quá hạn không có lý do, trường coi như sinh viên bỏ học.Câu 23 . Thí sinh có thể nộp nhiều hồ sơ dự thi cho một khối không? Quyết định thi một ngành của khối khi nào, cách giải quyết?
Trả lời: Thí sinh có thể nộp nhiều hồ sơ dự thi cho một khối. Trong buổi thi đầu tiên, thí sinh phải chọn một chuyên ngành để dự thi (ứng với một số báo danh cụ thể) và giữ lại Giấy báo dự thi của ngành có số báo danh đó, các Giấy báo dự thi còn lại để riêng biệt, tránh trường hợp nhầm lẫn (sử dụng 2 Giấy báo dự thi khác nhau trong các buổi thi).

Thí sinh có thể nộp hồ sơ thi cả 2 đợt ứng với 2 khối A và D1.Câu 24 . Sau khi nộp hồ sơ ĐKDT, thí sinh có được điều chỉnh ngành, khối thi không?

Trả lời: Thời gian nộp hồ sơ rất dài; thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi ghi và nộp hồ sơ ĐKDT. Sau khi nộp, không được điều chỉnh nội dung đã đăng ký. Ngoài ra cần chú ý thêm đối tượng và khu vực ưu tiên cần khai chính xác vì điểm trúng tuyển liên quan đến các yếu tố trên.Câu 25 . Trường ĐHKTQD có tiếp tục tổ chức thi Liên thông từ Cao đẳng lên *** học không? Và muốn biết thêm chi tiết thì xem ở đâu?

Trả lời: Trương ĐHKTQD không có hệ liên thông nhưng có hệ hoàn chỉnh kiến thức từ cao đẳng lên đại học. Trường phát hành thông báo tuyển sinh hoàn chỉnh kiến thức lên *** học vào khoảng tháng 4, tháng 5, mọi thông tin chi tiết tại http://www.neu.edu.vn , mục tuyển sinh Hoàn chỉnh kiến thức.Câu 26 . Sau khi có kết quả thi, Em đủ điểm sàn vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký, phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trước sẽ trúng tuyển trước? Thời gian ấn định xet như thế nào?

Trả lời: Bạn không cần phải đăng ký. Nhà trường sẽ gửi giấy báo tựu trường tới bạn qua đường bưu điện. Nếu bạn chấp nhận vào học các chuyên ngành còn chỉ tiêu thì bạn nhập học theo lịch ghi trên giấy. Nếu không chấp nhận thì liên hệ lại trường để được nhận lại giấy chứng nhận kết quả thi (phiếu số 1 và số 2) để đăng ký nguyện vọng 2, 3 theo lịch chung của bộ GD&ĐT.

Như vậy sẽ không có chuyện “ Nộp hồ sơ xet tuyển trước thì trúng tuyển trước”. Ban hãy yên tâm và tin tưởng.Câu 27 . Em thuộc diện gia đình nghèo, em rất muốn học vào trường ĐHKTQD, vậy xin cho biết trường ĐHKTQD có những chính sách nào hỗ trợ sinh viên nghèo không?
Trả lời: Sinh hiên hộ nghèo (có Sổ hộ nghèo) được giảm 50% học phí. Sinh hiên hộ đói (có Sổ hộ đói) được giảm 100% học phí. Ngoài ra, Trường còn tìm các quỹ học bỗng tài trợ khác để xét cấp cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt kết quả học tập tốt. Bên cạnh đó, đầu mỗi năm học Trường xác nhận cho sinh viên về địa phương vay vốn tín dụng sinh viên phục vụ học tập (mức hiện tại 800.000đ/tháng).Câu 28 . Năm ngoái em được tuyển thắng vào ĐH, Sau một thời gian học, em thấy không thích ngành mình đang theo học nữa và em muốn chuyển sang một ngành khác.Vậy năm nay em muốn thi lại ĐH thì em còn chế độ ưu tiên tuyển thẳng vào ĐH không?
Trả lời: Em không còn chế độ ưu tiên tuyển thẳng vào đại học.Câu 29 . Với học chế tín chỉ hiện tại, sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo 4 năm trong thời gian sớm nhất là bao lâu?

Trả lời: Trong thời gian 3 năm, với một kế hoạch học tập lo-gic và sự cố gắng của bản thân.

Câu 30 . Em xin hỏi: Những thí sinh không trúng tuyển hệ đại học, có thể rút hồ sơ chuyển qua hệ cao đẳng mà không cần thi tuyển được không?
Trả lời: Việc này phụ thuộc cách ghi hồ sơ ĐKDT đại học:

- Nếu em lấy kết quả thi đại học để xét tuyển vào hệ cao đẳng (không xét tuyển vào đại học): xem hướng dẫn ghi mục 2, 3 của hồ sơ ĐKDT tại câu 1. Khi đó, đương nhiên em thuộc diện xét tuyển vào hệ cao đẳng của trường đã đăng ký, không cần phải nộp thêm hồ sơ.

- Nếu sau khi không trúng tuyển NV1 bậc đại học, em mới có nguyện vọng lấy kết quả thi đại học để xét tuyển vào hệ cao đẳng: em phải theo dõi thông báo xét tuyển hệ cao đẳng của các trường.

Cả hai trường hợp trên, em không cần phải rút lại hồ sơ ĐKDT mà chỉ nộp giấy chứng nhận kết quả thi tuyến sinh thôi.
Câu 31 . Em dự định thi vào ngành Tài chính Ngân hàng. Ở năm 2008, ngành này có tỉ lệ chọi và điểm chuẩn khá cao. Xin hỏi năm nay mức điểm này có tăng cao hay không và chỉ tiêu tuyển sinh ngành này có tăng hơn năm rồi không?
Trả lời: Trong 1 kỳ tuyển sinh, điểm chuẩn của 1 ngành phụ thuộc chủ yếu vào tỉ lệ chọi, chất lượng thí sinh và chỉ tiêu tuyển. Ở thời điểm này, cả 3 yếu tố đó chưa xác định được, mặt khác năm nay trường tuyển ở cả hai khối A và D1, nên chưa thể giúp em dự đoán một cách tương đối có cơ sở; nhưng qua thực tế nhiều năm, ngành này là 1 trong 2 ngành có điểm chuẩn luôn cao nhất, nhì hàng năm.Câu 32. Trong hồ sơ ĐKDT, các thí sinh thuộc nhóm đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên có phải nộp kèm giấy tờ xác nhận?
Trả lời: Thí sinh thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên phải nộp kèm giấy xác nhận . Ví dụ: con thương binh phải nộp bản photo công chứng Thẻ thương binh.

Thí sinh thuộc các khu vực ưu tiên không cần nộp kèm giấy xác nhận , mà chỉ cần ghi chính xác mã trường PTTH đã học trong từng năm.Câu 33 . Sau khi Trường có kết quả chấm thi, thí sinh phải liên hệ nơi nào để nhận kết quả?

Trả lời:

• Thí sinh đạt điểm sàn vào trường sẽ nhận Giấy báo Tựu trường do Trường ĐHKTQD gửi qua đường bưu điện;

• Thí sinh không đạt điểm sàn vào trường cần liên hệ nơi nộp hồ sơ ĐKDT để nhận kết quả. Cụ thể: Nếu thí sinh đạt điểm sàn cao đẳng thì nhận Giấy chứng nhận kết quả (phiếu số 1 và phiếu số 2); thí sinh không đạt điểm sàn cao đẳng thì nhận giấy báo điểm

Lưu ý: Tất cả các loại giấy trên chỉ cấp 1 lần, mất không cấp lại.Câu 34 . Lúc trước em học năm lớp 10, 11 ở trường THPT Vĩnh Lợi, Huyện Hòa Bình, Tỉnh Bạc Liêu, nay trường đổi tên lại là THPT Lê Thị Riêng. Em phải viết vào hồ sơ ĐKDT như thế nào; dùng tên trường nào?

Trả lời: Các trường hợp đổi tên trường trong thời gian học phổ thông là khá phổ biến; và trong trường hợp này, mã trường ghi trong hồ sơ là không thay đổi. Do đó, ở mục 10. của hồ sơ ĐKDT, em ghi đúng thực tế: lớp 10 và lớp 11: trường THPT Vĩnh Lợi; lớp 12: trường THPT Lê Thị Riêng (phần mã tỉnh và mã trường của 3 năm là như nhau).Câu 35 . Em là thí sinh tự do, khi nộp hồ sơ ĐKDT, em có thể nộp tại trường THPT năm trước em học được không?

Trả lời: Không. Em phải nộp hồ sơ ĐKDT tại các địa điểm quy định của Sở Giáo dục & đào tạo tỉnh em, trong thời gian từ 10.3 đến 10.4.2009; hoặc nộp trực tiếp cho trường ĐKDT trong thời gian từ 11.4 đến 17.4.2009.Câu 36 . Trong khi thi tuyển sinh ĐH&CĐ, thí sinh được sử dụng máy tính cầm tay nào? Có được dùng bảng tuần hoàn Mendeleev ?

Trả lời: Các máy tính cầm tay được sử dụng trong phòng thi gồm: đối với nhãn hiệu Casio có các loại: Casio fx95, fx220, fx500A, fx500MS, fx570MS, fx570ES; đối với nhãn hiệu Sharp có các loại: Sharp EL124A, EL250S, EL506W, EL509W; đối với nhãn hiệu Canon có các loại: Canon FC45S, LS153TS, F710, F720. Ngoài ra, thí sinh có thể sử dụng các máy tính cầm tay có tính năng tương đương các loại máy kể trên. Thí sinh không được phép sử dụng bảng tuần hoàn Mendeleev .Câu 37 . Tôi tốt nghiệp PTTH năm 2004; đi bộ đội từ năm 2005, đến năm 2009 xuất ngũ. Khi dự thi đại học có được hưởng ưu tiên gì không? (Tôi ở khu vực 2).
Trả lời: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành : q uân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đã xuất ngũ, có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên thuộc đối tượng 03, nhóm ưu tiên 1; được hưởng ưu tiên 2 điểm.Câu 38 . Nếu đã hết hạn nộp hồ sơ ĐKDT, thí sinh mới phát hiện các thông tin khai trong hồ sơ có sai sót thì TS có được nộp hồ sơ khác thay thế hồ sơ đã nộp.
Trả lời: TS không thể nộp hồ sơ khác khi đã hết thời gian nộp hồ sơ. Nếu TS phát hiện sai sót, thì có quyền được chỉnh sửa. Khi chỉnh sửa, TS phải mang theo phiếu số 2 và các giấy tờ có liên quan đến nội dung chỉnh sửa. Thời gian thực hiện việc chỉnh sửa như sau:

- Sau khi nhận giấy báo thi tạm thời, TS có thể liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo trường

- Sáng 03/7/2009 (đợt 1) và sáng 08/7/2009 (đợt 2): buổi làm thủ tục dự thi, TS phải báo những sai sót cho CBCT để được hướng dẫn cách điều chỉnh. Sau thời hạn này, những sai sót không điều chỉnh được nữa.Câu 39 . Em muốn học ngành Công nghệ thông tin nhưng em chưa được tiếp xúc nhiều với máy tính thì có khả năng học tốt hay không? 1 khối em có thể thi 2 ngành được không?
Trả lời: Vấn đề đó sẽ được khắc phục dần trong quá trình học, nên em vẫn có thể học tốt. Thí sinh không thể thi vào 2 ngành cùng khối thi.Câu 40 . Em muốn hỏi là ngành kế toán có 2 chuyên ngành, em muốn thi vào chuyên ngành kế toán tổng hợp thì trong hồ sơ ĐKDT phải ghi là kế toán tổng hợp hay kế toán?
Trả lời: Trong mục 2 của hồ sơ ĐKDT chỉ có 4 nội dung: tên trường, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành, không có tên ngành. Trường hợp của em thì ghi 4 nội dung của mục 2 theo thứ tự: Trường ĐHKTQD- KHA - A (hoặc D1) - 442

WWW.NEU.EDU.VN


Những ai năm nay thi KTQD nên biết những thông tin này.:hi::hi:

kẻ xấu
18-03-2009, 09:43 PM
Tại sao chỉ có KTQD
Các thông tin này để dùng cho tất cả các trường mà !
Khi mà nói sẽ làm sai hồ sơ, mình lại ko tin.
H làm sai rồi mới biết, toàn sai cái với vẩn vì 1 lí do. Đầu óc toàn nghĩ lung tung

giamdocb12
18-03-2009, 09:48 PM
Tại sao chỉ có KTQD
Các thông tin này để dùng cho tất cả các trường mà !
Khi mà nói sẽ làm sai hồ sơ, mình lại ko tin.
H làm sai rồi mới biết, toàn sai cái với vẩn vì 1 lí do. Đầu óc toàn nghĩ lung tung

nhìn kĩ lại đi. trong đó phân nửa các câu dành cho K Tế đây kx

===[K]eN===
27-03-2009, 02:01 PM
Dài dòng quá Đốc ơi , không muốn đọc , nói ngắn gọn thôi ....:angry:

duynamckbk7
27-03-2009, 09:43 PM
Không muốn đọc thì thôi,ai bắt đọc đâu :( Tốt nhất bạn đừng nên nói những câu thừa như vậy