PDA

View Full Version : Con Tem Kể Chuyệnchiphoi001
30-03-2009, 09:54 AM
Đố mọi người đây là những chuyện gì nhé!

1.http://i650.photobucket.com/albums/uu229/NguaO_Mayman/2007Stamp.jpg


2.http://i650.photobucket.com/albums/uu229/NguaO_Mayman/430460Garfield-France2008stamps.jpg


3.http://i650.photobucket.com/albums/uu229/NguaO_Mayman/430460Garfield-France2008stamps.jpg4.http://i650.photobucket.com/albums/uu229/NguaO_Mayman/430460Garfield-France2008stamps.jpg5.http://i650.photobucket.com/albums/uu229/NguaO_Mayman/Andersen_2005_Small.jpg6.http://i650.photobucket.com/albums/uu229/NguaO_Mayman/Doraemon-stamp-731773.jpg7.http://i650.photobucket.com/albums/uu229/NguaO_Mayman/china.jpg8.http://i650.photobucket.com/albums/uu229/NguaO_Mayman/israel120.jpg9.http://i650.photobucket.com/albums/uu229/NguaO_Mayman/israel230.jpg10.http://i650.photobucket.com/albums/uu229/NguaO_Mayman/17231532_hca-liberia1998-PrincessPe.jpg


11.http://i650.photobucket.com/albums/uu229/NguaO_Mayman/17234480_hca-monaco1980-PrincessPea.jpg