PDA

View Full Version : Ai năm nay (2009) thi ĐH tại SG vào điểm danh !!!!!!daccong_dk
02-04-2009, 07:22 PM
Năm nay ( nam 2009 ) những học sinh Đào Duy Từ vào Sài Gòn thi Đại học vào điểm danh nhé.Để anh chị trong đây còn biết mà đón tiếp ma mới :giveme:
Báo danh theo bản này nhé :
Họ tên:
Lớp: Khoá :
So điện thoại :
Nick yahoo:
Nick diễn đàn:
Ảnh cá nhân( nếu co):fullup:
Chúc các em đạt kết quả tốt trong kì thi sắp tới/