PDA

View Full Version : [Online[History's Strongest Disciple Chapter 01Caterpillar
17-04-2009, 09:22 PM
hỏ quá ko coi dc thì ấn vô đây để tải xuống nè: Link download:Chapter 01 (http://www.mediafire.com/?zmony1mwaz4)

http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/001.653754.jpg
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/002.431431.jpg
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/003.542642.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/005.653753.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/006.431532.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/007.775875.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/008.197297.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/009.442532.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/010.775875.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/011.764865.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/012.986187.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/013.653753.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/014.775875.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/015.653753.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/016.886986.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/017.542542.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/018.653754.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/019.875975.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/020.542643.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/021.987187.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/022.775875.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/023.197298.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/024.229329.png
]http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/025.764864.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/026.218319.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/027.542542.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/028.997197.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/029.775875.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/030.764764.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/031.764864.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/032.431431.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/033.197297.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/034.432532.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/035.542542.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/036.875875.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/037.543643.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/038.764864.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/039-664754.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/041.331431.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/042.431531.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/043.986186.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/044.654754.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/045.118218.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/046.986187.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/047.653753.png
http://chiase.anhso.net/as/09/04/03/CRED764865.jpg

kẻ xấu
17-04-2009, 09:26 PM
Ủa ! truyện Kennichi chứ có gì mới mẻ đâu ;)) sao mà phải post lên hả em ? Truyện này nó cho thuê đầy ở cái cửa hàng truyện đấy thôi ;))

Caterpillar
17-04-2009, 09:32 PM
Download

Chapter 02 (http://www.mediafire.com/?0nkmmvgmnzj)

Online
[HIDDEN]http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/02/91941238831783.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/02/76991238831799.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/02/36191238831806.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/02/60161238831815.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/02/51491238831833.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/02/68561238831857.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/02/75111238831864.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/02/82301238831879.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/02/79381238831887.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/02/10951238831894.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/02/70491238831904.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/02/98771238831911.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/02/71621238831919.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/80751238832002.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/64841238832010.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/83521238832016.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/48021238832024.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/47561238832032.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/53921238832039.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/73021238832086.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/88251238832093.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/63411238832100.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/70181238832110.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/17501238832120.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/25981238832128.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/61931238832135.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/77381238832183.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/70261238832193.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/61831238832221.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/18091238832229.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/22831238832264.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/56161238832279.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/41601238832347.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/70171238832357.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/13421238832365.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/12281238832375.png
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/42151238832382.jpg

Caterpillar
17-04-2009, 09:36 PM
Download

http://www.mediafire.com/?dzdqittmnz2Onlinehttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/70111238832878.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/89961238832890.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/71401238832900.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/78771238832910.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/58651238832918.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/64211238832924.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/49661238832931.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/44491238832971.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/28721238832978.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/78751238832986.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/32481238832995.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/93331238833006.png


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/40371238833021.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/72741238833033.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/15211238833040.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/23711238833047.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/53711238833132.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/97941238833141.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/16971238833151.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/15821238833160.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/41851238833167.png 104

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/51351238833174.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/16451238833182.png


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/58251238833190.png


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/87671238834047.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/44471238833231.pnghttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/67351238833241.png


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/25291238833256.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/61881238833266.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/48541238833273.png

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/04/03/23111238833282.png

Caterpillar
17-04-2009, 09:37 PM
truyện này là phần mới mà anh, anh đọc lại thử đi, nếu nhỏ quá ko coi dc thì có link download đó
-----------------------------------------
xin lưu ý: các bạn muốn download phải trước 9 giờ tối! còn nếu ko thì click chuột phải vô từng hình, chon save picture cho lẹ