PDA

View Full Version : Các tiện ích của Blogger (blogspot) và hướng dẫn sử dụngCandy
01-06-2009, 07:01 PM
Blogger có rất nhiều tiện ích hay mà không phải nhà cung cấp blog miễn phí nào cũng có. Bài viết này giúp bạn mới làm việc với Blogger làm quen và sử dụng các tiện ích của nó. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết.

1. Poll (Thăm dò)


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/poll.png

Tiện ích này mới được bổ sung gần đây nhất giúp bạn thăm dò ý kiến người đọc về một đề tài nào đó. Để sử dụng bạn click ADD TO BLOG và điền câu hỏi (Question), trả lời (Answer), thay đổi ngày kết thúc thăm dò và bấm lưu (Save). Nếu bạn muốn thêm trả lời thì click Add another answer và để xóa bớt thì click vào remove. Để người đọc được phép chọn nhiều câu trả lời cùng lúc hãy chọn Allow visitors to select multiple answers.


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/poll1.png

2. List (Danh sách)


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/list.png

Danh sách những quyển sách, bộ phim hay bất cứ những gì bạn thấy hay có thể nhập vào đây.

Title: Tên tiện ích.
Number of items to show in list: Nhập số lượng hiển thị hoặc để trống.
Sorting: Sắp xếp theo chế độ bảng chữ cái (Sort Alphabetically) hoặc ngược lại (Sort Reverse Alphabetically).
Add List Item: Nhập vào tên quyển sách hay bộ phim, nhấn biểu tượng để thêm liên kết đến trang web của sách hay bộ phim đó.

Click Add Item để chèn thêm.


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/list1.png

3. Picture (Hình ảnh)


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/picture.png

Sử dụng tiện ích này để đưa hình ảnh của bạn hay một ai đó vào đây.

Title: Tên tiện ích.
Caption: Chú thích dưới hình ảnh.
Click Browse để chọn ảnh lưu trên máy vi tính của bạn hay dán liên kết đến hình.
Shrink to fit: Chọn để ảnh của bạn tự động được canh chỉnh phù hợp với kích thước nơi sẽ hiển thị.


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/picture1.png

4. Text (Văn bản)


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/text.png

Soạn một vài từ hoặc chú thích ở chế độ HTML hoặc định dạng đầy đủ.

Title: Tên tiện ích.
Content: Nội dung.


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/text1.png

5. Feed


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/feed.png


Chèn một liên kết chứa Feed từ một blog hay website nào đó vào blog của bạn.


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/feed1.png


Còn nữa

Candy
02-06-2009, 06:25 PM
6. Logo


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/logo.png

Các logo của Blogger. Thích logo nào bạn cứ việc chọn logo đó


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/logo1.png

7. Blog Archive (Lưu trữ blog)


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/blogarchive.png


Blogger cho bạn nhiều lựa chọn về giao diện lưu trữ.

Title: Tên tiện ích.
Style: Lựa chọn xếp theo trật tự (Hierarchy), danh sách (Flat List), thực đơn thả xuống (Dropdown Menu).
Options: Hiển thị tên bài đăng (Show Post Title), hiển thị các bài đăng cũ trên cùng (Show Oldest Posts First).
Archive Frequency: Lưu trữ từng tháng (Monthly), tuần (Weekly), ngày (Daily).
Date Format: Lựa chọn định dạng năm (Year), tháng (Month). Nếu bạn chọn ngôn ngữ định dạng tiếng Việt thì ở đây sẽ hiển thị tiếng Việt.
Preview: Xem trước kết quả.


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/blogarchive1.png

8. NewsReel


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/newsreel.png

Newsreel lấy những tin ngắn được cập nhật từ http://news.google.com theo từ khóa.

Title: Tên tiện ích
Search Expression: Từ hoặc cụm từ theo chủ đề mà bạn chọn.
Open links in new window: Check để người đọc khi click vào bản tin sẽ được mở ở cửa sổ mới của trình duyệt.
Preview: Xem trước kết quả.http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/newsreel1.png

9. Video Bar (Thanh video)

http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/videobar.png

10. Header


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/header.png

Hồ sơ cá nhân của bạn:
Title: Tên tiện ích.
Share my profile: Chọn để chia sẻ hồ sơ.
About Me: Chọn để hiển thị trên blog
Name: Tên bạn
Description: Vài dòng miêu tả về bạn.
Location: Chọn để hiển thị trên blog. Điền hay chọn các thông tin còn lại.


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/profile1.png

12. Label (Nhãn)


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/label.png

Đây là tiện ích phân loại bài viết.

Labels: Tên tiện ích. Ví dụ: Phân loại, Chuyên mục,..
Sorting: Chọn sắp xếp theo bảng chữ cái (Alphabetically) hay số lượng bài (By Frequency).
Preview: Xem trước kết quả


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/label1.png

13. HTML/JavaScript


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/htmljavascript.png

Đây là tiện ích mạnh nhất và được sử dụng nhiều nhất. Bạn có thể chèn bất kỳ đoạn mã HTML hay JavaScript nào vào đây.

Title: Tên tiện ích
Content: Nội dung


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/htmljavascript1.png

14. Adsense


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/adsense.png

Tiện ích này dành cho những người đăng ký quảng cáo cho Google Adsense và quảng cáo trên Blogger.


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/adsense1.png

15. Link List (Danh sách liên kết)


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/linklist.png

Danh sách những địa chỉ hay, những trang web thường xuyên truy cập bạn có thể cho vào đây.

Title: Tên tiện ích
Number of links to show in list: Số lượng liên kết hiển thị. Để trống nếu cho hiển thị hết.
Sorting: Sắp xếp theo chế độ bảng chữ cái (Sort Alphabetically) hoặc ngược lại (Sort Reverse Alphabetically).
New Site URL: Liên kết
New Site Name: Tên website
Click Add Link để chèn thêm.


http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/logo/linklist1.png

Để sử dụng tiện ích nào, sau khi đăng nhập vào Blogger, bạn chỉ việc click Add a Page Element (Thêm phần tử trang) chọn tiện ích đó và click Save (Lưu). Sau đó trên Layout (Trình bày) bạn có thể kéo và thả vào vị trí mình muốn.


Theo www.thuthuatblog.com