Đối thoại giữa sheva_tiamo và atlantic_fly

7 Tin nhắn khách thăm

 1. cậu thoát đi để mình vào !
 2. Đặt 0.(9)=x
  Ta có : 10x=9.(9).
  ..........> 9x=9.(9)-0.(9)
  ...........>9x=9
  ...........>x=1
 3. oh nếu vậy thì không chứng minh được, tiếc quá nhỉ
 4. Không ,ý mình là số thập phân vô hạn tuần hoàn 0.99999999999...=1 ấy
 5. mình không thực sự hiểu câu hỏi của cậu đâu:
  Thế này nhé: 0.(9)=0 và 1' là đạo hàm của 1 và bằng 0 .
  Tớ hiểu đúng ko
 6. Câu hỏi dành cho bạn :
  chứng minh 0.(9)=1
  http://www.daoduytu.edu.vn/forum/showthread.php?t=12748 bạn vào để hiểu thêm về cách vào hội
 7. cho tớ tham gia hội Vật Lý nào bạn
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 7 của 7