Đối thoại giữa cur_sera và hrockvn

11 Tin nhắn khách thăm

 1. Chi zợ, tự dưng vô chỗ người ta spam.
 2. hí hí lâu vô spam tí
 3. Duyệt ngay thôi
 4. Ầy ầy, cái vụ hồng trà sửa soạn đi chứ nhể thứ 5 tuần ni đc ko bác
 5. Đi ngay đi ngay . Cơ mà anh tưởng cái đấy mua về ăn cơm chứ nó ăn ... "vả" đc hả??
 6. Hum sau đi ăn chả rươi hém .......................này thì 60
 7. MERRY CHRISTMAS TO U
  best wishes to u!!!
  I hope you will receive a lot of special things in this special day!
 8. Hì hì bác ni vui tính thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 9. Hị, tại hạ không dám. Phải chăng các hạ có việc gì ?
 10. Chào bác ẹt min .................................
 11. A new year with a lot of fun, happiness, success and love-affection to you!!!!!!!!!!!!!!
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 11 của 11