Đối thoại giữa 1105 và bomhamchoi

4 Tin nhắn khách thăm

  1. thần kjnh à
  2. hj ..... hố hố hố hố .............. hjx.............................hj
  3. j` thế ?_?
  4. hố hố . spam hay đấy chứ ....... hj..............................
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 4 của 4