Đối thoại giữa Smileeeee và atlantic_fly

2 Tin nhắn khách thăm

  1. Em cũng chưa biết nữa. Thứ 4 em đi học với mẹ em cũng rủ em đi chơi
  2. Off hội đi em !.............................................
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2