Đối thoại giữa ks_thu và vitaminb12

3 Tin nhắn khách thăm

  1. zenm_b12 đó anh hu hu, hôm trước em đăng kí vô đội tình nguyện khoa mà quên mất hôm phỏng vấn
    Hix, em cũng muốn đi tiếp sức mùa thi nữa
  2. keke gửi a nick yahô coi...a vùa thi vừa làm tình...nguyện đây
  3. anh Thu ơi, anh sắp thi chưa
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 3 của 3