Đối thoại giữa Mr.BEO và foxy.1994

2 Tin nhắn khách thăm

  1. tau day
    chuyen gi the mi
    .................................................. ...........
  2. con này lên thì pm t naz
    có việc gấp ak
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2