Đối thoại giữa Mr.BEO và Snow

3 Tin nhắn khách thăm

  1. ok anh
  2. Ừ rồi hok có gì đâu em
    Bảo với Hằng là anh lo đc.
  3. anh ơi Hằng ah không leovsmoon ý
    nó bảo em nhắn anh là máy nhà nó hỏng không on được
    anh lo công việc box 09 cho nó
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 3 của 3