Đối thoại giữa Braveheart7472 và ju mong

6 Tin nhắn khách thăm

  1. me kiep khoong viet dc! khong gui dc!
  2. cung hỉ haha
  3. ê cho tớ zo hội vật lí đê
  4. Viết bài đừng sử dụng nhiều mặt cười nhé...
  5. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  6. e mầu j` cũng dc cậu tự chọn cho tớ di
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 6 của 6