Đối thoại giữa rapperdq và 0h.babje

8 Tin nhắn khách thăm

  1. hun cái coi
  2. là lá la
  3. Hun miếng coi
  4. Lăng nhăng chết với anh
  5. Anh nói dối em gì đâu, bị ban thật mà
  6. ái chà. Nói dối em nhá. Nick này vẫn vào đc thế mà dám bảo là bị ban
  7. hun miếng
  8. Profile của anh cũng đơn giản giống của em vậy. Dễ nhìn
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 8 của 8