Đối thoại giữa anhxuanA12 và mat1motmi

3 Tin nhắn khách thăm

  1. Moá thèng Xuân mày dám chửi anh à mai lên lớp anh xử lý
  2. điếm 1 mí
    hoohhhôhhôhhohohohohoohoohohooh
    (suốt ngày quá ngắn, tức vl)
  3. bày đặt gớm, 1 mí như ai, keke
    đã thấy ảnh chưa con trai?
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 3 của 3