Đối thoại giữa meoconhat1 và atlantic_fly

5 Tin nhắn khách thăm

 1. gọi thể tích của cả wả cầu và phần rỗng là V
  thể tích thực của wả cầu là V-Vo
  Vì tâm wả cầu nằm trên mp mặt nước-> phần thể tích trong nước là V/2
  Theo Acsimet ta có:
  Fa=P -> 10.Dn.V/2=10m (à wên 350g=0,35kg)
  -> V= 7.10^-4 (m3)
  Mà D(V-Vo)=m
  -> Vo = 6,5333.10^-4 (m3)
  Hết ạ, sai cũng cho em zô hội ná, côg em gõ mãi,
 2. ờ ,khi nào xong gửi cho anh ,nhưng nhớ là trong vòng 1 tuần nhé !
 3. dạ vâng nhà em gần bv ạ, anh ơi giải chi tiết rồi send anh ạ?
 4. à em nhà gần bệnh viện thì phải ,nhìn mặt quen quá
 5. mời em đối mặt với thử thách ,nếu không vượt qua được chỉ còn cách tích cực thảo luận mới được vào hội :
  Một quả cầu bằng kim loại có khối lượng riêng D=7500kg/m3 nổi trên mặt nước.Biết tâm của quả cầu nằm trên cùng mặt phẳng với mặt thoáng của nước.Bên trong quả cầu có một phần rỗng có thể tích Vo.Biết khối lượng quả cầu là 350g,khối lượng riêng của nước Dn=1000kg/m3.Tính Vo
  thời gian thử thách là 1 tuần kể từ hôm nay !
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 5 của 5