Đối thoại giữa Micyarak.A5 và Liberty

5 Tin nhắn khách thăm

  1. ừ chắc nhầm rồi . sr nhá
  2. chị nghĩ là e đang NHẦM A5 khóa 09-12 với A5 khóa 06-09 rồi đấy ^^
  3. có bạn nào chưa có ny0 kô bạn .
  4. yeap, 55 girls
  5. A5 là lớp toàn k.gái đúng kô
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 5 của 5