Đối thoại giữa notdk và vocan0_a12

3 Tin nhắn khách thăm

  1. lên shoul box mà chat chõ nó đỡ buồn.
    sắp 9 h oi` tau ko có thời gian nhiều
  2. kon ranh sang pic lop mình đi coa tau vs chị ngọc đá
  3. hôm nay ku onl ah`.
    dạo này đi dâu mất tăm mất tích.
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 3 của 3