Đối thoại giữa rainzeboy và nothing_4ever

15 Tin nhắn khách thăm

 1. âc, ji đây, thik xử nhau kiểu văn minh hay xã hội đen hả, mi mún tau cho mi làm giả cầy hay cầy tơ bẩy món, mún làm thịt heo quay, hay heo tái hả?
 2. hê hê con heo heo nay` Ấ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
 3. a bạn heo............................mi mới là đồ kon heo á...
 4. heo heo .................................................. .....
 5. đấy nhá, tau nói rõ chỉ số IQ dưới 45 là đâu có sai, thế muh còn phải hỏi lại...chời ko thương con V để hấn có 1 thằng chồng như mi
 6. ặc nói gì thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 7. sao muh lại có đứa máu lên não chậm như mi nhờ....đúng là đồ chỉ số IQ dưới 45
 8. ặc trời thế mà mình tưởng đứa nào !!!!!!!!!!!
 9. tau po tay voi mi roài,,kỉu này về bảo con V nàh mi bồi bổ thêm ít xôi cho mi thông minh tí ra...tau là Chi...còn cái kon nik chó mẹ kia là con minh
 10. mi là con chi hay con minh đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11. êeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee kuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu...
 12. gớm, ai lại bêu riếu nó óc ngắn, chỉ cần nói khoa học tí là máu lên não chậm thôi....
 13. bố kon hâm...mi là mẹ hấn, chắc tau là bà hấn mất............................
 14. con nga à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
 15. eeeeeeeee ku...mi bik tau là ai hem ^^!........................
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 15 của 15